> บทนำ - นาฬิกา Spring drive - > กลไกของ Spring Drive

กลไกของ Spring Drive

กลไกของ Spring Drive Num1

สัมผัสของนาฬิการะบบจักรกล
                         +
ความเที่ยงตรงระดับสูงเทียบเท่ากับนาฬิกาควอตซ์
นี่คือแนวคิดของ Spring Drive

 
 

เริ่มจากระบบในการขับเคลื่อนของนาฬิกา

หลักการในการขับเคลื่อนของนาฬิกาแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกัน

ซึ่งมีทั้ง ประเภทระบบจักรกลและประเภทควอทซ์

นาฬิการะบบเจักรกลช้การไขลานนาฬิกาและพลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกา

กลไกที่น่าทึ่งที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคุณภาพสูงและความชื่นชมที่มีต่อช่างฝีมือผู้ชำนาญงานด้วยความมุ่งมั่น

คุณสามารถสัมผัสถึงความทุ่มเทและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของช่างฝีมือในเสียงเดินของนาฬิกา

ในส่วนของนาฬิการะบบควอตซ์ใช้แบตเตอรี่ในการสั่นสะเทือนผลึกควอตซ์และขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาด้วยมอเตอร์

นาฬิกาชนิดนี้มีความเที่ยงตรงสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า

 
 

Spring Drive คืออะไร?

Spring Drive ไม่ใช่ทั้งนาฬิการะบบจักรกลและนาฬิกาควอตซ์

นิยามของ Spring Drive คือ “นาฬิการะบบจักรกลที่มีความเที่ยงตรงในระดับเดียวกับนาฬิกาควอตซ์”

Spring Drive คือระบบขับเคลื่อนในตัวเองที่เนรมิตความเที่ยงตรงในระดับเดียวกับนาฬิกาควอตซ์ด้วยพลังจากลานนาฬิกาเท่านั้นไม่มีแบตเตอรี่ มอเตอร์หรือแบตเตอรี่สำรอง

อัตราเฉลี่ยรายเดือน ±15 วินาที (อัตราเฉลี่ยรายวัน ±1 วินาที) * เป็นจริงได้ด้วยพลังจากลานนาฬิกาเท่านั้น

Spring Drive เป็นกลไกที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Seiko ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ SEIKO ทั้งในเชิงกลและเชิงอิเล็กทรอนิกส์

 
 

ความเที่ยงตรงระดับนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน

 
 

สำหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R16, 9R15 อัตราเฉลี่ยรายเดือน ± 10 วินาที (เทียบเท่ากับอัตราเฉลี่ยรายวัน ± 0.5 วินาที)

กลไกของ Spring Drive Num2

พลังของลานนาฬิกาถูกควบคุมด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ นี่คือหัวใจของ Spring Drive

 
 

สิ่งที่ควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลคือBalance Spring หรือสายใยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยควบคุมความเร็วที่เรียกว่าBalance Wheel หรือจักรกรอก

ส่วนนี้มีอิทธิพลต่อความเที่ยงตรงในระดับหนึ่งเพราะทำจากโลหะซึ่งขยายและหดตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

 
 

Spring Drive แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากนาฬิการะบบจักรกลทั่วไปในชิ้นส่วนควบคุมความเร็วนี้

Spring Drive นั้นขับเคลื่อนด้วยลานนาฬิกา แต่นำเอาชุดควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, วงจร IC และคริสตัลออสซิลเลเตอร์

 
 

ในรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย ในตอนท้ายของเฟืองขับที่ทำให้เข็มเดิน มีชุดเฟืองเพิ่มความเร็วพร้อมGlide Wheel

กำลังจากการคลายตัวของลานนาฬิกาจะไปขับGlide Wheel ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดเพื่อขับเคลื่อนคริสตัลออสซิลเลเตอร์และ IC

IC จะควบคุมความเร็วในการหมุนของGlide Wheelโดยการใช้และการปล่อย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, ในขณะที่เปรียบเทียบความเที่ยงตรงของสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยคริสตัลออสซิลเลเตอร์และความเร็วในการหมุนของGlide Wheel

 
 

นอกจากนี้ การถ่ายโอนพลังงานจากฟันเฟืองอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ IC ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้พลังงานต่ำ ทำให้มีการใช้พลังงานสำรองน้อยกว่านาฬิกากลไกปกติ

ระบบขับเคลื่อนที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมอบ ความเที่ยงตรงในระดับควอทซ์

นี่คือ Spring Drive

กลไกของ Spring Drive Num3

ขออธิบายกลไก Spring Drive ทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่าย
นี่คือการทำงานของ Spring Drive

 

  1. ลานนาฬิกา

  2. ลานนาฬิกาถูกไขด้วยการหมุนของโรเตอร์(หรือด้วย การหมุนเม็ดมะยม) และพลังจากการคลายของลานนาฬิกาคือ แหล่งพลังงานเพียงแห่งเดียว

  3. ชุดเฟืองขับ • เข็มนาฬิกา

  4. พลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะถูกส่งผ่านชุดเฟืองเพื่อขับเคลื่อนเข็มนาฬิกา ไม่มีมอเตอร์หรือแบตเตอรี่ติดตั้งทั้งสิ้น

  5. ระบบควบคุม ไตรซิงโคร เร็กกูเลเตอร์

  6. พลังจากการคลายของลานนาฬิกาทำหน้าที่หมุนGlide Wheel จึงก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยขึ้นในขดลวดเพื่อขับเคลื่อนแผงวงจรและคริสตัลออสซิลเลเตอร์ ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นบนGlide Wheel แผงวงจรจะตรวจจับความเร็วในการหมุนของGlide Wheelตามความเที่ยงตรงในการส่งคลื่นไฟฟ้าของผลึกคริสตัลและปรับความเร็วในการหมุนของGlide Wheelด้วยการส่งและหยุดเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าไปพร้อมกัน

Spring Drive Mechanism-3 + Spring Drive Mechanism-3

กระปุกลาน

ขดลวด

ระบบควบคุม ไตรซิงโคร เร็กกูเลเตอร์

Glide Wheel

ไอซี

คริสตัลออสซิลเลเตอร์

โรเตอร์ (Oscillating Weight)