> ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและขอ้กำหนดความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย เช่น การบาดเจ็บรา้ ยแรง

หยุดการสวมนาฬิกาทันที ในกรณีต่อไปนี้

ถ้าเรือนหรือสายนาฬิกามีขอบมุมเนื่องจากสึกกร่อน หรือสาเหตุอื่น

ถ้าสลักสายนาฬิกายื่นทะลุออกมา

ปรึกษาที่ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายนาฬิกาให้ทันที หรือมีการบันทึกชื่อเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว้บนใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา

เก็บนาฬิกาและชิ้นส่วน ให้ห่างมือทารกและเด็ก ระวังป้องกัน

ไม่ให้ทารกหรือเด็กกลืนชิ้นส่วนต่างๆ

หากมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือชิน้ ส่วนใดๆ ตอ้ งไปพบแพทยท์ ันที เพราะจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของทารกหรือเด็กได

ข้อควรระวัง

เพื่อระบุถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายของวัสดุ เว้นแต่จะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเก็บนาฬิกาไว้ในสภาพดังต่อไปนี้

ใกล้กับสารระเหย (เครื่องสำอาง เช่น น้ำยาล้างเล็บ สารไล่แมลง ทินเนอร์ที่ระเหยได้

ในอุณหภูมิลดต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน

สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กอย่างแรง หรือไฟฟ้าสถิตย์

สถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง

สถานที่ที่มีความชื้นสูง

สถานที่ที่มีฝุ่นละออง

ถ้าสังเกตเห็นอาการแพ้ หรือระคายผิวหนัง

ให้หยุดใช้งานนาฬิกาทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือด้านภูมิแพ้

ข้อควรระวังอื่นๆ

การปรับสายโลหะต้องใช้มืออาชีพที่มีความรู้และทักษะ
โปรดสอบถามร้านค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนสายโลหะ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มือหรือนิ้วมือและอาจทำให้ชิ้นส่วนสูญหาย

ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงใดๆ

เก็บนาฬิกาให้พ้นมือเด็กทารกและเด็กเล็ก โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือผื่นแพ้ หรืออาการคันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กสัมผัสกับนาฬิกา

หากนาฬิกาของคุณเป็นแบบพก หรือแบบจี้ห้อย สายรัดหรือโซ่ที่ติดกับนาฬิกาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เสื้อผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆของร่างกายได้

โปรดจำไว้ว่าหากนาฬิกาถูกถอดออกและวางทิ้งไว้ ตัวเรือนและสายนาฬิกาและตะขอจะถูกันซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ด้านหลังตัวเรือนได้ เราขอแนะนำให้วางผ้านุ่มระหว่างตัวเรือนด้านหลัง, สายนาฬิกาและตะขอหลังจากถอดนาฬิกาออก