> ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

9R31 (รุ่นธรรมดา)
<ข้างหน้าปัด>

9R31_Names of the parts_1
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มนาที

 4. เม็ดมะยม

 5. เม็ดมะยม

<ด้านหลังตัวเรือน>

9R31_Names of the parts_2
 1. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 2. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9R65, 9R15 (รุ่นธรรมดา)

9R65_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เข็มนาที

 6. วันที่

 7. เม็ดมะยม

 8. เม็ดมะยม

9R65, 9R15 (รุ่นนักดำน้ำ)

9R65D_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เข็มนาที

 6. วันที่

 7. เม็ดมะยม

 8. เม็ดมะยม

 9. ขอบหน้าปัดหมุนได้

 10. ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว

9R66, 9R16 (รุ่นธรรมดา)

9R_16_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เข็มนาที

 6. วันที่

 7. เม็ดมะยม

 8. เม็ดมะยม

 9. เข็ม 24 ชั่วโมง

9R66, 9R16 (รุ่นที่ขอบหน้าปัดหมุนได้)

9R_16B_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เข็ม 24 ชั่วโมง

 6. ขอบหน้าปัดหมุนได้พร้อมตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมง

 7. กรอบด้านนอกของหน้าปัดพร้อมตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมง

 8. เข็มนาที

 9. วันที่

 10. เม็ดมะยม

 11. เม็ดมะยม

9R96, 9R86, 9R84

9R_96_Names of the parts
 1. เข็มวินาทีโครโนกราฟกลาง

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาทีเล็ก

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 6. เข็ม 24 ชั่วโมง

 7. (เฉพาะเครื่องหมายเลข 9R96 และ 9R86)

 8. เข็มนาทีโครโนกราฟ

 9. เข็มนาที

 10. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

 11. วันที่

 12. เม็ดมะยม

 13. เม็ดมะยม

 14. ปุ่มรีเซ็ต

 15. เข็มชั่วโมงโครโนกราฟ

รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น