> ฟังก์ชั่นของรุ่นดำน้ำ > ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว

ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว

ท่านสามารถวัดระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การดำน้ำ ด้วยการใช้ขอบหน้าปัดหมุนได้

นาฬิกาเรือนนี้มีขอบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว เนื่องจากการประเมินอากาศที่เหลืออยู่ในถังอากาศอ้างอิงจากเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มดำน้ำ ขอบหน้าปัดหมุนได้ของนาฬิกาของนักดำน้ำจึงถูกออกแบบให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสั้นกว่าที่เป็นจริง

ข้อควรระวัง

ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณที่ถูกต้องก่อนดำน้ำ ใช้การแสดงเวลาที่ผ่านไปโดยขอบหน้าปัดหมุนได้เป็นแนวทางในการดำน้ำเพียงเท่านั้น

วิธีใช้ขอบหน้าปัดหมุนได้

  1. เมื่อเริ่มกิจกรรมที่ท่านต้องการวัดระยะเวลาที่ผ่านไป (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเริ่มดำน้ำ) หมุนขอบตัวเรือนไปจนถึงจุดที่เครื่องหมาย Bezel-GS_B บนขอบตัวเรือนอยู่ตรงกับเข็มนาที

  2. อ่านระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบตัวเรือนจากเลขที่เข็มนาทีชี้อยู่

【ยกตัวอย่างเช่น】 เมื่อคุณเริ่มดำน้ำเวลา 10:10 น.

9R_Divers_Rotating Bezel-1 + How to use Rotating bezel (9R)-1

เริ่มต้นการดำน้ำ

จัดแนวเครื่องหมาย Bezel-GS_B ด้วยเข็มนาที

ทิศทางการหมุนของขอบหน้าปัด

9R_Divers_Rotating Bezel-2 + How to use Rotating bezel (9R)-2

หลังจากผ่านไป 15 นาที

เวลาที่ผ่านไป

อ่านระยะเวลาที่ผ่านไปบนขอบหน้าปัดจากเลขที่เข็มนาทีชี้อยู่