> รายละเอียด (กลไก)

รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเครื่อง

9R96, 9R86, 9R84

ลักษณะทั่วไป

เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาทีและวันที่

แถบพลังงาน

ฟังก์ชั่นจับเวลา:
เข็มวินาทีโครโนกราฟกลาง

เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีโครโนกราฟ

ลักษณะพิเศษเฉพาะ
หมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86

เข็ม 24 ชั่วโมง, ฟังก์ชั่นตั้งค่าความแตกต่างของเวลาและวันที่

ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768/ชั่วโมง

เร็ว/ช้า (9R96)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±10 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ช้า (9R86, 9R84)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±15 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±1 วินาที) *1

ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส *2

ระบบขับเคลื่อน

แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ

การเคลื่อนที่ของเข็ม

เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)

การสำรองพลังงาน

ใช้งานปกติกับการใช้งานนาฬิกาจับเวลา

ประมาณ 72 ชั่วโมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3

IC (วงจรรวม)

ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิ้น

ทับทิม

50 เม็ดสำหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 41 เม็ดสำหรับหมายเลขเครื่อง 9R84

หมายเลขเครื่อง

9R16, 9R66

ลักษณะทั่วไป

เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที, เข็ม 24 ชั่วโมงและวันที่

ฟังก์ชั่นตั้งค่าความแตกต่างของเวลาและวันที่, แถบพลังงาน

ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768/ชั่วโมง

เร็ว/ช้า (9R16)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±10 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ช้า (9R66)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±15 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±1 วินาที) *1

ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส *2

ระบบขับเคลื่อน

แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ

การเคลื่อนที่ของเข็ม

เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)

การสำรองพลังงาน

ประมาณ 72 ชั่วโมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3

IC (วงจรรวม)

ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิ้น

ทับทิม

30 เม็ด

หมายเลขเครื่อง

9R15, 9R65

ลักษณะทั่วไป

ชั่วโมง, นาที, เข็มวินาที, วันที่, ตัวแสดงสถานะพลังงานสำรอง

ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768/ชั่วโมง

เร็ว/ช้า (9R15)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±10 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±0.5 วินาที) *1

เร็ว/ช้า (9R65)

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±15 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±1 วินาที) *1

ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส *2

ระบบขับเคลื่อน

แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ

การเคลื่อนที่ของเข็ม

เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)

การสำรองพลังงาน

ประมาณ 72 ชั่วโมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3

IC (วงจรรวม)

ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิ้น

ทับทิม

30 เม็ด

หมายเลขเครื่อง

9R31

ลักษณะทั่วไป

ชั่วโมง, นาที, เข็มวินาที, วันที่, ตัวแสดงสถานะพลังงานสำรอง

ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768/ชั่วโมง

เดินช้า/เดินเร็ว

อัตรารายเดือนเฉลี่ย ±15 วินาที (เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลี่ย ±1 วินาที) *1

ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 องศาเซลเซียสถึง +60 องศาเซลเซียส *2

ระบบขับเคลื่อน

ไขลานด้วยมือ

การเคลื่อนที่ของเข็ม

เคลื่อนที่แบบเลื่อน (glide motion)

การสำรองพลังงาน

ประมาณ 72 ชั่วโมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3

IC (วงจรรวม)

ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่ (frequency divider) และแผงวงจรควบคุม Spring Drive (C-MOS-IC): 1 ชิ้น

ทับทิม

30 เม็ด

อัตราเฉลี่ยคำนวณจากสภาพที่นาฬิกาถูกใส่อยู่บนข้อมือในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 องศาเซลเซียสถึง 35 องศาเซลเซียส

หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให้แถบพลังงานแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งในหกส่วนเสมอ

เมื่อเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่ากำลังของแหล่งพลังงานจากลานนาฬิกานั้นเต็มอยู่เวลาในการใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจสั้นลงโดยจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์