> วิธีการใช้งาน > วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R31)

วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R31)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกานี้มีการไขลานสปริงด้วยมือ
คุณสามารถไขลานเม็ดมะยมเพื่อไขสปริงหลักให้ขับเคลื่อนนาฬิกาได้

กรุณาดูเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

หมุนเม็ดมะยมที่ตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกาช้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพื่อไขลานนาฬิกา หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) ลานนาฬิกาจะคลาย เจ็ดรอบเต็มจะให้กำลังสำหรับนาฬิกาเพื่อเดินได้ประมาณสิบชั่วโมง

เมื่อเริ่มใช้นาฬิกาหลังจากที่หยุดเดินให้ไขลานจนเพียงพอ (เพื่อให้ได้รับการไขลานอย่างเต็มที่)

หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให้แถบพลังงานแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งในหกส่วนเสมอ

วิธีการตั้งค่าเวลาและวันที่

  1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน)

  2. 9R31_Set Time-1 + How to set Time(31)-1

    ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  3. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อปรับเข็มนาฬิกาตามเวลาในปัจจุบัน

  4. ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ตำแหน่งปกติเพื่อให้นาฬิกาเริ่มเดิน

เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

เพื่อการจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านจะตั้งเวลา

  1. ก่อนตั้งเวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเพียงพอแล้ว

  2. (ตรวจสอบว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่าลานนาฬิกาถูกไขลานเต็มที่)

  3. เมื่อเริ่มใช้หลังจากนาฬิกาหยุดเดินแล้วให้ไขลานนาฬิกาให้เพียงพอ เพื่อตั้งเวลาหลังจากนั้น, ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดิน, แล้วให้ดึงเม็ดมะยมจนได้ยินเสียงคลิกครั้งแรก

  4. เข็มวินาทีจะหยุดเดินเมื่อเม็ดมะยมถูกดึงออกที่ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง อย่าหยุดการเดินของเข็มวินาทีนานเกินกว่า 30 นาที หากหยุดเข็มวินาทีนานเกินกว่า 30 นาที, ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่, และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาทีเริ่มเดินอักครั้ง, แล้วจึงตั้งเวลา