> วิธีการใช้งาน > วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

วิธีใช้ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้โครโนกราฟ (ฟังก์ชั่นนาฬิกาจับเวลา) ของเครื่องหมายเลข 9R96 และ 9R86, อ้างถึง โครโนกราฟ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบไขลานอัตโนมัติ (มีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ)

ลานนาฬิกาสามารถขึ้นลานได้โดยอัตโนมัติจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะที่สวมอยู่บนข้อมือ นอกจากนี้ยังสามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยม

กรุณาดูเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เมื่อเริ่มใช้ฟังก์ชั่นจับเวลาแนะนำให้ไขลานนาฬิกาด้วยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ดมะยมที่ตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกาช้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพื่อไขลานนาฬิกา หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) ลานนาฬิกาจะคลาย เมื่อหมุนครบห้ารอบเต็มนาฬิกาจะสามารถเดินได้ประมาณสิบชั่วโมง

ถ้าท่านใส่นาฬิกาสิบสองชั่วโมงต่อวันติดต่อกันสามถึงห้าวันนาฬิกาจะได้รับการไขลานเต็มที่

หากอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิอากาศต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให้แถบพลังงานแสดงว่ามีพลังงานเหลืออยู่หนึ่งในหกส่วนเสมอ

การตั้งค่าเวลาและวันที่

การตั้งเวลาและวันที่ ตั้งเข็ม 24 ชั่วโมงและเข็มนาทีก่อน แล้วจึงตั้งเข็มชั่วโมงและวันที่

ขณะตั้งเวลาต้องแน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเต็มที่แล้ว

วิธีการตั้งค่าเวลาและวันที่

 1. ต้องแน่ใจว่าไขลานนาฬิกาขึ้นเต็ม และนาฬิกากำลังเดิน

 2. ขณะตั้งวันที่และเวลาต้องแน่ใจว่านาฬิกากำลังเดิน

 3. ปลดล็อคเม็ดมะยม

 4. เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

 5. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) อยู่ที่ตำแหน่ง 0 นาฬิกา เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) จะหยุดทันที

 6. 9R96_Set Time-1 + How to set Time(96)-1

  ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สอง

 7. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง6 นาฬิกา) เพื่อหมุนเข็ม 24 ชั่วโมงและเข็มนาทีตามเข็มนาฬิกาแล้วตั้งค่าเป็นเวลาปัจจุบัน

 8. ในขณะที่ทำเช่นนั้นให้ตั้งเข็มนาทีไว้หลังเวลาที่ถูกต้องสองสามนาทีแล้วค่อย ๆ เลื่อนไปยังเวลาที่ต้องการ

  ตั้งเฉพาะเข็ม 24 ชั่วโมงและเข็มนาทีก่อนแม้ว่าขณะนี้เข็มชั่วโมงชี้ที่เวลาที่ไม่ถูกต้อง หรือวันที่อาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเข็มชั่วโมงไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับ ณ ขั้นตอนนี้

  9R96_Set Time-2 + How to set Time(96)-2

  ตั้งค่าเวลาเข็ม 24 ชั่วโมงและเข็มนาที

 9. ดันเม็ดมะยมกลับพร้อมกับสัญญานเวลา

 10. การตั้งค่าเข็ม 24 ชั่วโมงเข็มนาทีและเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) ตามเวลาปัจจุบันสำเร็จแล้ว

  9R96_Set Time-3 + How to set Time(96)-3

  กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่พร้อมกับสัญญาณเวลา

 11. เพื่อเป็นการตั้งเข็มชั่วโมงและวันที่ ดึงเม็ดมะยมออกที่ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก

 12. 9R96_Set Time-4 + How to set Time(96)-4

  ดึงเม็ดมะยมออก
  ไปที่จังหวะที่หนึ่ง

 13. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็มชั่วโมง ขณะหมุนเม็ดมะยม วันที่เปลี่ยนที่เวลาเที่ยงคืน เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง ตรวจดูให้แน่ใจว่า ตั้งค่า AM/PM อย่างถูกต้อง

 14. ตั้งวันที่ได้ที่จุดนี้ถ้าจำเป็น

  เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อตั้งวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้หมุนเม็ดมะยมไปในทิศทางที่จะทำให้ปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อตั้งวันที่

  หมุนเม็ดมะยมช้าๆตรวจสอบว่าเข็มชั่วโมงเคลื่อนไปทีละชั่วโมง

  เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง เข็มอื่นๆ อาจมีการขยับเล็กน้อย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความผิดปกติใดๆ

  9R96_Set Time-5
 15. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไป เป็นอันตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์

 16. ล็อคเม็ดมะยม

  เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

  9R96_Set Time-6

วิธีการตั้งวันที่

การหมุนเข็มชั่วโมงสองรอบจะเปลี่ยนวันที่ไปหนึ่งวัน

วันที่จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน ถ้าหมุนเข็มชั่วโมงตามทิศตามเข็มนาฬิกางรอบเต็ม (สำหรับ 24 ชั่วโมง) ในขณะที่ วันที่จะเปลี่ยนย้อนกลับไปหนึ่งวันถ้าหมุนเข็มชั่วโมงททวนเข็มนาฬิกาาสองรอบเต็ม

ต้องปรับวันที่เอง ในวันแรกที่ตามหลังเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่า 31 วัน: ประกอบด้วยเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน

 1. ต้องแน่ใจว่าไขลานนาฬิกาขึ้นเต็ม และนาฬิกากำลังเดิน

 2. ขณะตั้งวันที่และเวลาต้องแน่ใจว่านาฬิกากำลังเดิน

 3. ปลดล็อคเม็ดมะยม

 4. เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

 5. ดึงเม็ดมะยมออกที่คลิกแรก

 6. 9R96_Set Time-4 + How to set Time(96)-4

  ดึงเม็ดมะยมออก
  ไปที่จังหวะที่หนึ่ง

 7. ทุกครั้งที่เข็มชั่วโมงทำการหมุนเต็มสองครั้งโดยหมุนเม็ดมะยม วันที่จะถูกปรับเป็นหนึ่งวัน ขณะหมุนเม็ดมะยม วันที่เปลี่ยนที่เวลาเที่ยงคืน เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง ตรวจดูให้แน่ใจว่า ตั้งค่า a.m./p.m. อย่างถูกต้อง

9R96_Set Time-7

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา):

แต่ละครั้งที่เข็มชั่วโมงหมุนสองรอบเต็ม
วันที่จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหนึ่งวัน

9R96_Set Time-8 + How to set Time(96)-8

ก่อนการปรับวันที่

เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อตั้งวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้หมุนเม็ดมะยมไปในทิศทางที่จะทำให้ปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อตั้งวันที่

หมุนเม็ดมะยมช้าๆ

เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง เข็มอื่นๆ อาจมีการขยับเล็กน้อย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความผิดปกติใดๆ

9R96_Set Time-9

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา):

แต่ละครั้งที่เข็มชั่วโมงหมุนสองรอบเต็ม
วันที่จะย้อนกลับไปหนึ่งวัน

 1. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้แน่ใจว่าเวลาที่ตั้งถูกต้อง แล้วดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่ตำแหน่งปกติ การตั้งวันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 2. ล็อคเม็ดมะยม

  เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

  วันที่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับการเคลื่อนของเข็มชั่วโมง ฉะนั้นการตั้งเวลาก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง
  ไม่ถูกต้องจะทำให้วันที่เปลี่ยนตอนเที่ยงวัน

  เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อตั้งวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้หมุนเม็ดมะยมไปในทิศทางที่จะทำให้ปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อตั้งวันที่

  หมุนเม็ดมะยมช้าๆตรวจสอบว่าเข็มชั่วโมงเคลื่อนไปทีละชั่วโมง

  เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง เข็มอื่นๆ อาจมีการขยับเล็กน้อย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความผิดปกติใดๆ

เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น

เพื่อการจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านจะตั้งเวลา

 1. ก่อนตั้งเวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเพียงพอแล้ว

 2. (ตรวจสอบว่าเข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงว่าลานนาฬิกาถูกไขลานเต็มที่)

 3. เมื่อเริ่มใช้หลังจากนาฬิกาหยุดเดินแล้วให้ไขลานนาฬิกาให้เพียงพอ เพื่อตั้งเวลาหลังจากนั้น, ให้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) เริ่มเดิน, แล้วให้ดึงเม็ดมะยมจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง

 4. เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) จะหยุดเดินเมื่อเม็ดมะยมถูกดึงออกจนถึงตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง อย่าหยุดการเดินของเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที หากหยุดเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที, ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่, และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเข็มเล็ก) เริ่มเดินอักครั้ง, แล้วจึงตั้งเวลา

 5. หากท่านตั้งเวลาเมื่อนาฬิกาแสดงว่าอยู่ระหว่างเวลา 21:00 นาฬิกาถึง 1:00 แล้วจึงตั้งเวลา

 6. (ขั้นตอนนี้จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างถูกต้องของเฟืองขับเคลื่อนวันที่)

วิธีการใช้งานเข็ม 24 ชั่วโมง

นาฬิกานี้มีการใช้งานเข็ม 24 ชั่วโมงสองแบบที่ต่างกัน

<แบบ 1>:

เข็ม 24 ชั่วโมงบอกช่วงก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง

ใช้เข็ม 24 ชั่วโมงแสดงเวลา 24 ชั่วโมง ในรูปแบบก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง (เป็นรูปแบบการใช้งานมาตรฐานสำหรับเข็ม 24 ชั่วโมง)

[ตัวอย่าง]

ทั้งเข็มชั่วโมงและเข็ม 24 ชั่วโมง
กำลังแสดงเวลาที่ญี่ปุ่นเป็น 10:00 น.

9R96_Set Time-10

<แบบ 2>:

เข็ม 24 ชั่วโมงที่แสดงเวลาคู่

การใช้ฟังก์ชั่นปรับเวลาที่ต่างกัน ตั้งเข็ม 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงเวลาที่ต่างจากเวลาที่แสดงโดยเข็มชั่วโมงและนาที ซึ่งพื้นที่ต่าเขตเวลานั้นมีเวลาต่างจากที่ที่คุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

[ตัวอย่าง]

เข็มชั่วโมง:

เวลาญี่ปุ่น 10:00 น.

เข็ม 24 ชั่วโมง:

เวลานิวยอร์ก 20:00 น.

9R96_Set Time-11
9R96_Set Time-10_11

ฟังก์ชั่นปรับเวลาที่แตกต่าง

เช่น ขณะเดินทางในต่างประเทศและพักที่สถานที่มีเวลาต่างจากที่คุณอยู่คุณตั้งเวลาบนนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาท้องถิ่นในพื้นที่ต่าเขตเวลาได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องหยุดนาฬิกา

เข็มชั่วโมงบอกเวลาที่ที่คุณอยู่ ณ ปัจจุบัน ขณะที่เข็ม 24 ชั่วโมงบอกเวลาของต้นทาง

วันที่จะทำงานร่วมกับการเดินของเข็มชั่วโมง หากปรับความแตกต่างของเวลาอย่างถูกต้อง นาฬิกาจะแสดงวันที่ที่ถูกต้องของตำแหน่งที่คุณอยู่

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นปรับเวลาที่ต่างกัน

 1. ต้องแน่ใจว่าไขลานนาฬิกาขึ้นเต็ม และนาฬิกากำลังเดิน

 2. เมื่อตั้งเข็มชั่วโมงเพื่อใช้ฟังก์ชั่นปรับเวลาที่แตกต่าง ให้แน่ใจว่านาฬิกากำลังเดิน

 3. ปลดล็อคเม็ดมะยม

 4. เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

 5. ดึงเม็ดมะยมออกที่คลิกแรก

 6. 9R96_Set Time-4 + How to set Time(96)-4

  ดึงเม็ดมะยมออก
  ไปที่จังหวะที่หนึ่ง

 7. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็มชั่วโมงเพื่อระบุเวลาของตำแหน่งที่คุณอยู่

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า a.m./p.m. และวันที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง

  วันที่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับการเคลื่อนของเข็มชั่วโมง ฉะนั้นการตั้งเวลาก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง
  ไม่ถูกต้องจะทำให้วันที่เปลี่ยนตอนเที่ยงวัน

  รายการความแตกต่างของเวลาในภูมิภาคหลักของโลก

  9R96_Set Time-12.1 + How to set Time(96)-12.1

  หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา
  (ไปทาง 12 นาฬิกา): เข็มชั่วโมงจะถูกตั้งกลับไปหนึ่งชั่วโมง

  9R96_Set Time-12.2 + How to set Time(96)-12.2

  หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (6ไปทาง 6 นาฬิกา): เข็มชั่วโมงจะเดินไปล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมง

  เม็ดมะยมสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อตั้งวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้หมุนเม็ดมะยมไปในทิศทางที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความแตกต่างของเวลาด้วยการปรับค่าที่น้อยลง

  หมุนเม็ดมะยมช้าๆตรวจสอบว่าเข็มชั่วโมงเคลื่อนไปทีละชั่วโมง

  ขณะหมุนเม็ดมะยม วันที่เปลี่ยนที่เวลาเที่ยงคืน

  เมื่อตั้งเข็มชั่วโมง เข็มอื่นๆ อาจมีการขยับเล็กน้อย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความผิดปกติใดๆ

 9. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้แน่ใจว่าเวลาที่ตั้งถูกต้อง แล้วดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่ตำแหน่งปกติ ขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 10. ล็อคเม็ดมะยม

  เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ถ้าคุณตั้งค่าเวลาในช่วงระหว่าง 21:00 นาฬิกา 1:00 นาฬิกา ให้ตั้งเข็มชั่วโมงกลับไปที่ 20:00 นาฬิกาก่อน หลังจากนั้นจึงทำการตั้งเวลา

โหมดแสดงเวลา

ด้วยฟังก์ชั่นการปรับความแตกต่างของเวลานาฬิกามีการแสดงเวลาได้สองแห่งซึ่งแสดงเวลาในเขตเวลาสองเขต โดยมีสองโหมดการแสดงผลที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการและการกำหนดค่าของคุณ

9R96_Set Time-13.1

[ตัวอย่าง 1]

เข็มชั่วโมงและวันที่:

พื้นที่ A (ญี่ปุ่น)

เข็ม 24 ชั่วโมง:

พื้นที่ B (นิวยอร์ค)

9R96_Set Time-13.2

[ตัวอย่าง 2]

เข็มชั่วโมงและวันที่:

พื้นที่ B (นิวยอร์ค)

เข็ม 24 ชั่วโมง:

พื้นที่ A (ญี่ปุ่น)

ตั้งเข็ม 24 ชั่วโมงก่อนแล้วจึงตั้งเข็มชั่วโมง

วิธีใช้ขอบตัวเรือนหมุนสองทิศทาง

บางรุ่นอาจมีขอบหน้าปัดหมุนได้แบบสองทิศทางซึ่งเป็นขอบของกระจกนาฬิกา
ด้วยการใช้ตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมงที่พิมพ์อยู่บนขอบหน้าสปัดหมุนได้ของนาฬิกาสามารถแสดงเวลาได้อย่างอิสระในหนึ่งหรือสองเขตเวลาที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากเวลาที่ระบุโดยเข็มชั่วโมง

ในการตั้งเข็มบอกเวลาเป็น 24 ชั่วโมงเพื่อระบุเวลาในปารีสและกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในสองเขตเวลาที่แตกต่างกันในขณะที่ตั้งเข็มชั่วโมงให้แสดงเวลา 10:08 น. เวลาญี่ปุ่น

เพื่อใช้ตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมงบนขอบหน้าปัดหมุนได้เพื่อบอกเวลาชั่วโมงในกรุงเทพ

 1. ก่อนอื่น ให้ตั้งเครื่องหมาย Bezel-2 บนขอบหน้าปัดหมุนได้ไปที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา

 2. อ้างถึง ฟังก์ชั่นปรับเวลาที่แตกต่าง, และตั้งเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเป็น 10:08 น. และจัดเข็มนาฬิกา 24 ชั่วโมงตรงกับ ”2” บนขอบหน้าปัดหมุนได้

 3. เวลาในปารีสจะตามหลังญี่ปุ่น 8 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงฤดูร้อนเมื่อมีการปรับเวลาออมแสง

 4. มีความแตกต่างเวลา +6 ชั่วโมงระหว่างปารีสและกรุงเทพฯ เวลาในกรุงเทพคือ 6 ชั่วโมงก่อนเวลาในปารีส (เมื่อไม่มีการปรับเวลาออมแสง) หมุนขอบหน้าปัดหมุนได้ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลื่อนเครื่องหมาย Bezel-2 กลับ6 ชั่วโมงบนตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมง

 5. เวลาเป็นชั่วโมงในปารีสจะแสดงด้วยเข็มบอกเวลา 24 ชั่วโมงที่ชี้ไปที่ ”2” (2:00 น.) ของตัวบอกสถานะ24 ชั่วโมงบนหน้าปัด (หรือกรอบด้านนอกของหน้าปัด) ในขณะที่เวลาเป็นชั่วโมงในกรุงเทพฯ จะแสดงด้วยเข็มบอกเวลา 24 ชั่วโมงชี้ไปที่ ”8” (8:00 น.) ของตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมงบนขอบหน้าปัดหมุนได้

9R96_Set Time-15 + 9R96_Set Time-15

หมุนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทวนเข็มนาฬิกา 6 ระดับ เพื่อให้ตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมงบนขอบหน้าปัดหมุนได้ ปรับเดินล่วงหน้าไปเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

กรุงเทพ 8:00 น.

ปารีส 2:00 น.

เข็ม 24 ชั่วโมง