> บทนำ - นาฬิกา Spring drive - > ความแตกต่างระหว่าง Spring Drive และนาฬิการะบบจักรกลทั่วไป

ความแตกต่างระหว่าง Spring Drive และนาฬิการะบบจักรกลทั่วไป

สำหรับ Spring Drive หลังจากลานนาฬิกาถูกขึ้นลานพลังจากการคลายของลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาในลักษณะเดียวกับนาฬิการะบบจักรกลทั่วไป
ความแตกต่างอย่างเดียวจากนาฬิการะบบจักรกลทั่วไปอยู่ที่หน่วยควบคุมความเร็ว (กลไกในการควบคุมความเที่ยงตรง)

 

ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลขึ้นอยู่กับBalance Springที่ติดอยู่กับส่วนที่เรียกว่า “Balance Wheel หรือจักรกรอก” ชิ้นส่วนนี้มีคุณสมบัติขยายและหดตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบถึงความเที่ยงตรงของนาฬิกา ซึ่งความเที่ยงตรงของ Spring Drive นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหมือนกับนาฬิกาเระบบจักรกลเพราะมีผลึกคริสตัลทำหน้าที่คอยควบคุม

(เพิ่มเติม)

ความเที่ยงตรงของ Spring Drive
อัตราเฉลี่ยรายเดือน ±15 วินาที (อัตราเฉลี่ยรายวัน ±1 วินาที)* คือความเที่ยงตรงของนาฬิกาเมื่อสวมบนข้อมือระหว่างช่วงอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสถึง 35 องศาเซลเซียส

สำหรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R16, 9R15 อัตราเฉลี่ยรายเดือน ± 10 วินาที (เทียบเท่ากับอัตราเฉลี่ยรายวัน ± 0.5 วินาที)

ความแตกต่างของตำแหน่งที่ใส่

สำหรับนาฬิการะบบจักรกลนั้น ความเที่ยงตรงจะได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างในตำแหน่งหรือทิศทางของนาฬิกา ซึ่งจะเกิดจากจักรกรอกที่ควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกล เนื่องจากความแตกต่างของตำแหน่ง พื้นที่ที่เพลาของหน้าสัมผัสจักรกรอกกับส่วนอื่นจึงมีความแตกต่างกับส่วนอื่นๆ และความแตกต่างในแรงต้านทานมีผลต่อความเที่ยงตรง เนื่องจาก Spring Drive ใช้คริสตัลออสซิลเลเตอร์ไม่ใช่จักรกรอก, ความเที่ยงตรงจึงไม่ได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งที่แตกต่างกัน

การกระแทก

โดยทั่วไปนาฬิการะบบจักรกลจะเปราะบางต่อการกระแทก หากนาฬิกาได้รับการกระแทกระดับแรงสั่นสะเทือนของจักรกรอก (มุมที่จักรกรอกหมุนไปทางซ้ายและขวา) จะเปลี่ยนไปรวมไปถึงรูปทรงของสายใยเองก็เปลี่ยนไปด้วย ด้วยเหตุนี้ Spring Drive จึงเหนือกว่านาฬิการะบบจักรกลนด้านความทนทานต่อการกระแทกเพราะใช้คริสตัลออสซิลเลเตอร์ไม่ใช่จักรกรอก

การล้างเครื่อง

นาฬิการะบบจักรกลทั่วไปจะมีชิ้นส่วนที่อาจสึกกร่อนและได้รับความเสียหายรุนแรงได้แก่จักรกรอก, ม้า (pallet fork), เฟืองเอสเคป (escape wheel) และเฟืองเล็ก (pinion) รวมเรียกว่าหน่วยควบคุมความเร็วหรือเอสเคปเมนต์ (escapement) ชิ้นส่วนเหล่านี้ “สัมผัส” กันเองเพื่อควบคุมการคลายลานของลานนาฬิกา

สำหรับ Spring Drive การสึกกร่อนและเสียหายมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่านาฬิการะบบจักรกลทั่วไปเพราะความเร็วในการหมุนของGlide Wheelถูกควบคุมโดยเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ง “ปราศจากการสัมผัส” อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงสร้างของชุดเฟืองขับนั้นเหมือนกับนาฬิกาเระบบจักรกลทั่วไปซึ่งมีการสัมผัสกันของเฟืองต่างๆยังทำให้เกิดผงจากการเสียดสีได้ จึงแนะนำให้ทำการล้างเครื่องทุกสามถึงสี่ปี