> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > สารเรืองแสง

สารเรืองแสง

ถ้านาฬิกาคุณมีสารเรืองแสง Lumibrite

Lumibrite เป็นสารเรืองแสงซึ่งดูดซับพลังงานแสงของแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ส่องสว่างในระยะเวลาสั้นๆ และเก็บไว้เพื่อเปล่งแสงในที่มืด ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับแสงที่เข้มมากกว่า 500 lux เป็นเวลาประมาณ 10 นาที Lumibrite สามารถเปล่งแสงเป็นเวลา 3 ถึง 5 ชั่วโมง โปรดทราบว่า Lumibrite จะปล่อยแสงที่เก็บไว้ ระดับความสว่างของแสงจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของแสงที่ปล่อยออกมาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสว่างของสถานที่ที่นาฬิกาได้รับแสงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังนาฬิกา

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณเข้าสู่ที่มืดจากสภาพแวดล้อมที่สว่าง ดวงตาของคุณไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงได้อย่างรวดเร็ว ในตอนแรกคุณแทบจะไม่เห็นอะไรเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิสัยทัศน์ของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้น (การปรับความมืดของดวงตามนุษย์)

Lumibrite เป็นสีเรืองแสงที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นพิษเช่น สารกัมมันตรังสี

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความสว่าง

เงื่อนไข

ความสว่าง

แสงอาทิตย์

อากาศดี

100,000 ลักซ์

อากาศมืดสลัว

10,000 ลักซ์

ในที่ร่ม
(ริมหน้าต่างในเวลากลางวัน)

อากาศดี

มากกว่า 3,000 ลักซ์

อากาศมืดสลัว

1,000 ถึง 3,000 ลักซ์

มีฝนตก

น้อยกว่า 1,000 ลักซ์

เครื่องมือผลิตแสง (แสงฟลูโอเรสเซนท์กลางวัน 40 วัตต์)

ระยะทางถึงนาฬิกา: 1 เมตร

1,000 ลักซ์

ระยะทางถึงนาฬิกา: 3 เมตร

500 ลักซ์ (แสงสว่างในห้องโดยเฉลี่ย)

ระยะทางถึงนาฬิกา: 4 เมตร

250 ลักซ์