> ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ

caution_b ข้อควรระวัง

Waterproof attention_1_1_1_1 (blue)

ห้ามหมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมาขณะที่นาฬิกาเปียก

เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปในนาฬิกาได้

หากพื้นผิวด้านในกระจกขุ่นมัวเนื่องจากการควบแน่น หรือเกิดน้ำหยดเล็ก ๆ เกาะอยู่ภายในตัวเรือนนาฬิกาเป็นเวลานาน สมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกาจะลดลง
ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการรับประกันหรือเว็บไซต์ของเราทันที

Waterproof attention_2_1_1_1 (blue)

ห้ามปล่อยให้มีความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบนนาฬิกาเป็นเวลานาน

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพในการกันน้ำของตัวนาฬิกาลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางขอบกระจกหรือยางกันน้ำตามจุดต่างๆ หรือการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลส

Waterproof attention_3_1_1_1 (blue)

ห้ามใส่นาฬิกาขณะอาบน้ำหรืออบซาวน่า

ไอน้ำ สบู่ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของน้ำพุร้อนอาจเร่งการเสื่อมสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกา

หากระดับการกันน้ำของนาฬิการะบุไว้ว่า “WATER RESISTANT”

caution_b คำเตือน

Waterproof warning (blue)

อย่าสวมนาฬิกาในการดำน้ำลึกหรือการดำน้ำระยะยาว

โดยปกตินาฬิกาที่ถูกออกแบบมาสําหรับการดํานํ้าลึกหรือการดำน้ำระยะยาว จะต้องได้รับการ ตรวจสอบภายใต้สภาวะการทํางานที่เข้มงวด ซึ่งการตรวจสอบนั้นไม่ได้ทํา ให้ใช้นาฬิกาเพื่อการดำน้ำโดยเฉพาะเท่านั้น

caution_b ข้อควรระวัง

Waterproof attention_4_1_1_1 (blue)

ห้ามนำนาฬิกาโดนน้ำที่ไหลจากก็อกน้ำโดยตรง

แรงดันน้ำของน้ำก็อกจากก็อกน้ำมีมากพอที่จะลดสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกากันน้ำทั่วไป

หากระดับการกันน้ำของนาฬิการะบุไว้ว่า “DIVER’S WATCH 200m” หรือ “AIR DIVER’S 200m”

คำเตือน

ห้ามใช้นาฬิกาในการดำน้ำระยะยาวโดยใช้ก๊าซฮีเลียม

ขณะดำน้ำ ห้ามปรับเปลี่ยนหรือใช้นาฬิกาในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้เท่านั้น

ข้อควรระวัง

ก่อนใช้นาฬิกาของนักดำน้ำ ท่านควรผ่านการฝึกฝนการดำน้ำ
ในหลากหลายรูปแบบและมีประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัย ขณะดำน้ำ ควรทำตามกฎของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวังในการดำน้ำ

ก่อนดำน้ำ

ตรวจสอบตามรายการต่างๆ ต่อไปนี้

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

 1. ทำการตั้งเวลาไว้ถูกต้องแล้ว

 2. เข็มแสดงพลังงานสำรองแสดงระดับพลังงานที่เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่ากว่าครึ่งหนึ่ง หากพลังงานที่มีเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ให้หมุนเม็ดมะยมเพื่อไขลานนาฬิกาหลัก

 3. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

  วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

 4. ขอบหน้าปัดหมุนได้ไม่ติดขัด (ขอบหน้าปัดต้องไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป)

 5. ขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียว

  9R_Precautions for diving-1
 6. เม็ดมะยมสกรูเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

 7. เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

 8. ไม่พบความผิดปกติเช่น ตำหนิหรือรอยแตก
  บนสายนาฬิกาหรือกระจกหน้าปัด

 9. สายนาฬิกาเชื่อมต่อกับแท่งสปริง หัวเข็มขัด และชิ้นส่วนอื่นๆ อย่างมั่นคงดี

 10. 9R_Precautions for diving-2

ข้อควรระวัง

หากพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อนาฬิกา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าของมีการบันทึกชื่อเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศ
ของ Grand Seiko ไว้บนใบรับประกันสินค้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา

ขณะดำน้ำ

ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะดำน้ำ

While diving Cation-1 (Air)

สวมนาฬิกาดำน้ำได้เฉพาะในระดับความลึก
ที่มีกำกับไว้บนหน้าปัดเท่านั้น

While diving Cation-3

อย่าปรับเปลี่ยนเม็ดมะยมหรือกดปุ่มใดๆ ใต้น้ำ

While diving Cation-2

ระวังอย่าให้นาฬิกากระแทกกับวัตถุที่มี
ความแข็ง เช่น หิน

While diving Cation-4

ขอบตัวเรือนอาจหมุนยากขึ้นเล็กน้อย
เมื่ออยู่ใต้น้ำ ซึ่งไม่ใช่อาการชำรุดแต่อย่างใด

หลังดำน้ำ

หลังเสร็จสิ้นการดำน้ำ กรุณาทำตามคำแนะนำเพื่อดูแลรักษาดังต่อไปนี้

After diving Cation-1
After diving Cation-2

ล้างนาฬิกาในน้ำสะอาดและเช็ดจนแห้งสนิท

อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง ให้แช่ในภาชนะใส่น้ำแล้วล้าง