> วิธีการใช้งาน > เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรองบอกให้ทราบสถานะของการไขลานนาฬิกา

ก่อนที่จะถอดนาฬิกาออกจากข้อมือให้สังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อดูว่านาฬิกามีพลังงานเหลือพอจะเดินจนถึงครั้งต่อไปที่ท่านจะสวมหรือไม่ หากจำเป็นควรไขลานนาฬิกา
(เพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาหยุดเดินควรไขลานนาฬิกาเพื่อเก็บพลังงานเผื่อไว้ให้สามารถเดินได้นานขึ้น)

9R_Power reserve indicator + Power reserve indicator

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9R_Power reserve indicator V + Power reserve indicator V

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่องของนาฬิกาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เช่น จำนวนชั่วโมงที่สวมใส่นาฬิกา หรือการเคลื่อนไหวขณะสวมใส่นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านใส่นาฬิกาเพียงระยะเวลาสั้นๆควรสังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลือ หากจำเป็นควรไขลานนาฬิกา

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9R_Power reserve indicator-2
9R_Power reserve indicator-3
9R_Power reserve indicator-4
9R_Power reserve indicator-5
9R_Power reserve indicator-6
9R_Power reserve indicator-7
9R_Power reserve indicator-8
9R_Power reserve indicator-9
9R_Power reserve indicator-10

ระดับการไขลานของลานนาฬิกา

ไขลานเต็มที่

ไขลานครึ่งเดียว

ไม่ได้ไขลาน

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้

ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน)

ประมาณ 36 ชั่วโมง (1.5 วัน)

นาฬิกาหยุดหรืออาจเดินช้าลง

นาฬิกาเรือนนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อไม่ให้มีการไขลานมากเกินไป

เมื่อลานถูกไขเต็มที่แล้วลานนาฬิกาจะหลบเข้าไปด้านในเพื่อปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณ์ดังกล่าวท่านยังสามารถหมุนเม็ดมะยมได้โดยไม่ทำอันตรายต่อนาฬิกาอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการไขลานนาฬิกาเกินความจำเป็น

<สำหรับเครื่องหมายเลข 9R31>

เข็มแสดงพลังงานสำรองอยู่ที่ด้านหลังของนาฬิกา

9R31_Power reserve indicator + Power reserve indicator(31)

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9R31_Power reserve indicator V + Power reserve indicator(31) V

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9R31_Power reserve indicator-1
9R31_Power reserve indicator-2
9R31_Power reserve indicator-3

ระดับการไขลานของลานนาฬิกา

ไขลานเต็มที่

ไขลานครึ่งเดียว

ไม่ได้ไขลาน

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้

ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน)

ประมาณ 36 ชั่วโมง (1.5 วัน)

นาฬิกาหยุดหรืออาจเดินช้าลง

เพื่อป้องกันไม่ให้สปริงหลักจากการไขลานมากไปเม็ดมะยมจะไม่สามารถไขลานได้เมื่อสปริงไขลานเต็มที่แล้วณตำแหน่งนี้ อย่าบังคับให้เม็ดมะยมไขลานต่อไปอีกการทำเช่นนี้อาจทำให้นาฬิกาเสียหายได้