> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > การดูแลประจำวัน

การดูแลประจำวัน

นาฬิกาต้องการการดูแลประจำวันอย่างดี

อย่าล้างนาฬิกาขณะที่เม็ดมะยมอยู่ในตำแหน่งที่ยื่นหรือปลดออกมา

เช็ดความชื้น เหงื่อ หรือสิ่งสกปรกด้วยผ้านุ่ม

หลังจากแช่นาฬิกาในน้ำทะเลต้องแน่ใจว่าได้ล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง ใส่น้ำลงในชามก่อนแล้วจึงแช่นาฬิกาในน้ำเพื่อล้าง

อย่าล้างนาฬิกาถ้านาฬิกาของคุณ เป็นแบบ “ไม่กันน้ำ” หรือ “กันน้ำสำหรับใช้ชีวิตประจำวัน”

วิธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ

หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว

หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการสึกหรอของเม็ดมะยม

ใช้วิธีเดียวกันนี้กับเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

เม็ดมะยม