> วิธีการใช้งาน > เม็ดมะยม

เม็ดมะยม

เม็ดมะยมมีสองประเภทคือแบบปกติและแบบที่สามารถล็อกได้
โปรดตรวจดูเม็ดมะยมของนาฬิกาที่คุณใช้

Crown operation(Normal)_V + Crown Ope(Normal_Lock)_V

ขณะกดเม็ดมะยมเขา้หมุนไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้

เม็ดมะยมหมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทำขั้นต่อไป

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมแล้ว ให้ล็อกไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

เมื่อล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูไว้ สามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดและเพิ่มการกันน้ำได้

โปรดระวังอย่าขันสกรูของเม็ดมะยมเข้าด้วยแรง เพราะอาจทำให้ช่องของเม็ดมะยมเสียหายได้

Crown operation(Normal)_V SMP + Crown Ope(Normal_Lock)_V SMP

ขณะกด เม็ดมะยมเข้า หมุนไปตามทิศทางที่ ลูกศรชี้

เม็ดมะยมหมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทำขั้นต่อไป

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมแล้ว ให้ล็อกไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

เมื่อล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูไว้ สามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดและเพิ่มการกันน้ำได้

โปรดระวังอย่าขันสกรูของเม็ดมะยมเข้าด้วยแรง เพราะอาจทำให้ช่องของเม็ดมะยมเสียหายได้

หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว การดูแลประจำวัน