> วิธีการใช้งาน > โครโนกราฟ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

โครโนกราฟ (สำหรับเครื่องหมายเลข 9R96, 9R86, 9R84)

โครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลาเพิ่มขึ้นมาจากฟังก์ชั่นแสดงเวลา นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นจับเวลาซึ่งสามารถตรวจวัดเวลาได้สูงสุดถึง 12 ชั่วโมง

ก่อนใช้ฟังก์ชั่นจับเวลา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาเพียงพอแล้ว

 2. ดูว่าแถบพลังงานแสดงว่าลานนาฬิกาได้ถูกไขเต็มที่

  ขณะกำลังใช้ฟังก์ชั่นจับเวลาตรวจสอบว่านาฬิกายังทำงานอยู่

 3. ตรวจสอบว่าเข็มวินาทีโครโนกราฟกลางชี้ไปที่เลข “0”

 4. หากไม่ได้ชี้ไปที่เลข “0” ให้กดปุ่มรีเซ็ต (RESET)

  อย่าดึงเม็ดมะยมออกขณะฟังก์ชั่นจับเวลาทำงานอยู่

ชื่อชิ้นส่วนต่างๆของโครโนกราฟและฟังก์ชั่น

9R96_Chronograph_Names of the parts
 1. เข็มวินาทีโครโนกราฟกลาง

 2. หน้าปัด 30-นาที
  เข็มนาทีโครโนกราฟ

 3. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

 4. หน้าปัด 12-ชั่วโมง
  เข็มชั่วโมงโครโนกราฟ

 5. ปุ่มรีเซ็ต

รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

บางรุ่นอาจมีปุ่มชนิดสกรูล็อก

วิธีใช้งานปุ่มแบบล็อคสกรู

ปุ่มแบบล็อคสกรู

บางรุ่นอาจมีปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) และปุ่มรีเซ็ต (RESET) แบบล็อคสกรู ปุ่มแบบล็อคสกรูมีวงแหวนรอบปุ่มติดตั้งอยู่เพื่อจะใช้ปุ่มแบบล็อคสกรู ต้องหมุนวงแหวนรอบปุ่มเพื่อปลดออกก่อน

ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นสำหรับรุ่นที่ไม่ได้มีปุ่มแบบล็อคสกรู

หมุนปุ่มไปให้สุดจนกระทั่งส่วนครอบถอยออกไปและหมุนต่อไม่ได้แล้ว เมื่อท่านหมุนปุ่มเสร็จแล้วปุ่มจะถูกปลดล็อคโดยสมบูรณ์

Screw lock button-1 + Screw lock button-1

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกล็อคอยู่

ส่วนครอบ

วงแหวนรอบปุ่ม

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกปลดล็อค

เส้นขอบ

วงแหวนรอบปุ่ม

Screw lock button-1 V + Screw lock button-1 V

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกล็อคอยู่

ส่วนครอบ

วงแหวนรอบปุ่ม

ปุ่มแบบล็อคสกรูถูกปลดล็อค

เส้นขอบ

วงแหวนรอบปุ่ม

วิธีใช้งานปุ่มแบบล็อคสกรู

Screw lock button-3 + Screw lock button-3

วิธีปลดล็อค

เพื่อปลดล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่มจนกระทั่งสุด

วิธีล็อค

เพื่อล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่มจนกระทั่งสุด

Screw lock button-3 V + Screw lock button-3 V

วิธีปลดล็อค

เพื่อปลดล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่มจนกระทั่งสุด

วิธีล็อค

เพื่อล็อก

หมุนวงแหวนรอบปุ่มจนกระทั่งสุด

หมุนวงแหวนของปุ่มทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) เพื่อเลื่อนฝาปิดลงช้าๆ หมุนวงแหวนปุ่มต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นเส้นบอกแนวอย่างชัดเจนและไม่สามารถหมุนวงแหวนของปุ่มได้อีก ตอนนี้ปุ่มชนิดสกรูล็อกจะถูกปลดล็อกและใช้งานได้

หมุนวงแหวนปุ่มตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) จนกว่าจะหยุด ตอนนี้ปุ่มสกรูล็อกจะถูกล็อกอย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณใช้งานปุ่มเสร็จแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้หมุนล็อกอีกครั้ง

สิ่งแปลกปลอมและสิ่งปลอมปนอาจทำให้สกรูและ/หรือปุ่มทำงานผิดปกติ

การดูแลประจำวัน

วิธีใช้ฟังก์ชันโครโนกราฟ (นาฬิกาจับเวลา)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลานนาฬิกาได้รับการไขอย่างเพียงพอและนาฬิกาทำงานอยู่

 2. หากนาฬิกาของท่านมีปุ่มแบบสกรูล็อคให้ปลดล็อคก่อน

 3. ปุ่มแบบล็อคสกรู

 4. เริ่มจับเวลา

 5. ทันทีที่กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) เข็มนาฬิกาโครโนกรา
  ฟจะเริ่มขยับและการจับเวลาจะเริ่มขึ้น

  9R96_Chronograph_Set Time-1
 6. หยุดจับเวลา

 7. เมื่อท่านอยากหยุดจับเวลาให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) อีกครั้งเพื่อหยุดเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ

  [ตัวอย่าง]

  6 ชั่วโมง 20 นาที 10 วินาที 8

  เข็มนาทีของโครโนกราฟบนหน้าปัด 30 นาทีหมุนสองรอบเต็มในหนึ่งชั่วโมง

  การอ่านหน้าปัด 30 นาทีให้ดูการแสดงเวลาของหน้าปัด 12 ชั่วโมงเพื่อการบ่งชี้คร่าวๆ

  9R96_Chronograph_Set Time-2
 8. รีเซ็ตเข็มโครโนกราฟ

 9. หลังจากหยุดเข็มโครโนกราฟแล้วให้กดปุ่มรีเซ็ต (RESET) เพื่อนำเข็มโครโนกราฟทั้งหมดกลับคืนสู่ตำแหน่งเลข “0” ดังเดิม

  9R96_Chronograph_Set Time-3

การจับเวลารวมต่อเนื่อง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลานนาฬิกาได้รับการไขอย่างเพียงพอและนาฬิกาทำงานอยู่

 2. หากนาฬิกาของท่านมีปุ่มแบบสกรูล็อคให้ปลดล็อคก่อน

 3. ปุ่มแบบล็อคสกรู

 4. เริ่มจับเวลา

 5. ทันทีที่กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) เข็มนาฬิกาโครโนกรา
  ฟจะเริ่มขยับและการจับเวลาจะเริ่มขึ้น

  9R96_Total_Set Time-1
 6. หยุดจับเวลา

 7. เมื่อคุณต้องการการวัดครั้งแรก ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุดอีกครั้งเพื่อหยุดเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ เวลาที่วัดได้จะปรากฏขึ้น

  9R96_Total_Set Time-2
 8. เริ่มจับเวลาอีกครั้ง

 9. ทันทีที่กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) อีกครั้งเข็มนาฬิกาโครโนกราฟจะเริ่มขยับจากตำแหน่งที่หยุดไว้ก่อนหน้า

  9R96_Total_Set Time-3
 10. หยุดจับเวลา

 11. เมื่อท่านอยากหยุดจับเวลาให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) อีกครั้งเพื่อหยุดเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ จำนวนเวลาที่ผ่านไปแล้วจะปรากฏโดยเป็นยอดรวมของการจับเวลาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง (การจับเวลารวม)

  9R96_Total_Set Time-4
 12. จับเวลารวมต่อเนื่องอีกครั้ง

 13. ขั้นตอนที่ Num5 และ Num6 ด้านบนสามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ ทันทีที่กดปุ่มเริ่ม/หยุด (START/STOP) ซ้ำการจับเวลาจะหยุดและเวลาที่ผ่านไปจากการจับเวลาแต่ละครั้งจะปรากฏ

 14. รีเซ็ตเข็มโครโนกราฟ

 15. หลังจากหยุดเข็มโครโนกราฟแล้วให้กดปุ่มรีเซ็ต (RESET) เพื่อนำเข็มโครโนกราฟทั้งหมดกลับคืนสู่ตำแหน่งเลข “0” ดังเดิม

  9R96_Total_Set Time-5

วิธีใช้ Tachymeter

Tachymeter สามารถใช้ในการวัดความเร็วเฉลี่ยหรืออัตราการผลิตต่อหน่วยเวลา

วิธีวัดความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะของคุณ

[ตัวอย่าง]

การวัดเวลาที่ใช้ในการเดินทางหนึ่งกิโลเมตรโดยยานพาหนะของคุณ

 1. เมื่อรถยนต์ผ่านเส้นเริ่มต้นกดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อเริ่มจับเวลา

 2. เมื่อรถยนต์ข้ามจุด1กิโลเมตรกดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อหยุดเวลา อ่านค่าบนสเกลของ Tachymeter ว่าเข็มวินาทีนาฬิกาจับเวลากลางชี้ที่ใด

9R96_TACHYMETER-1 + 9R96_TACHYMETER-1

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

1 เมตร

ผลการวัดแสดงให้เห็นว่าความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะคือ 80 กม./ชม.

9R96_TACHYMETER-1 V + 9R96_TACHYMETER-1 V

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

1 เมตร

ผลการวัดแสดงให้เห็นว่าความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะคือ 80 กม./ชม.

วิธีคำนวนอัตราการผลิตต่อชั่วโมง

[ตัวอย่าง]

การวัดเวลาที่ใช้ในการผลิตหนึ่งหน่วย

 1. ขณะเริ่มต้นการผลิตกดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อเริ่มจับเวลา

 2. เมื่อการผลิตสิ้นสุดกดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อหยุดเวลา อ่านค่าบนสเกลของ Tachymeter ว่าเข็มวินาทีนาฬิกาจับเวลากลางชี้ที่ใด

9R96_TACHYMETER-2 + 9R96_TACHYMETER-2

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

1 หน่วย

ผลการวัดแสดงให้เห็นว่าอัตราการผลิตโดยเฉลี่ยคือ 300 หน่วย/ชั่วโมง

9R96_TACHYMETER-2 V + 9R96_TACHYMETER-2 V

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

1 หน่วย

ผลการวัดแสดงให้เห็นว่าอัตราการผลิตโดยเฉลี่ยคือ 300 หน่วย/ชั่วโมง