> การรักษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ > ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)

ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)

ผลจากการอยู่ใกล้แม่เหล็ก อาจทำให้นาฬิกาเดินเร็ว/ช้าชั่วคราวหรือหยุดเดิน

การระบุที่ฝาหลัง

เงื่อนไขการใช้

ระดับที่รับรอง

mark JIS-1_b

วางนาฬิกาให้ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก มากกว่า 5 ซ.ม.

4,800 A/m

mark JIS-2_b

วางนาฬิกาให้ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก มากกว่า 1 ซ.ม.

16,000 A/m

A/m (แอมแปร์ มิเตอร์) คือหน่วยสากล (หน่วย SI) สำหรับระบุถึงสนามแม่เหล็ก

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความเที่ยงตรงลดลงเกินอัตราที่กำหนดภายใต้การใช้งานปกติ นาฬิกาอาจจำเป็นต้องถูกนำไปล้างอำนาจแม่เหล็ก ในกรณีนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการล้างอำนาจแม่เหล็กและการปรับความเที่ยงตรงใหม่ แม้ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันก็ตาม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อนาฬิกา

Magnetic product_Mobile_1_Phone
Magnetic product_Mobile_2_Smartphone
Magnetic product_Mobile_3_Tablet
Magnetic Product_AC Adapter
Magnetic product_Bag

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตเทอร์มินอล (ลําโพง, แม่เหล็กที่คลุม)

อะแดปเตอร์ AC

กระเป๋า
(ที่มีหัวเข็มขัดเป็นแม่เหล็ก)

Magnetic product_Razor
Magnetic product_electromagnetic cooker
Magnetic Product_Radio
Magnetic Product_Magnetic Necklace
Magnetic product_magnetic pillow

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์ทำอาหารที่มีแม่เหล็ก

วิทยุพกพา
(ลำโพง)

สร้อยคอแม่เหล็ก

หมอนสุขภาพแม่เหล็ก

เหตุผลที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก

กลไกการควบคุมความเร็วในตัวนั้นมาพร้อมกับแม่เหล็กซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกที่แรง