> ฟังก์ชั่นของรุ่นดำน้ำ > ตัวปรับเลื่อน

ตัวปรับเลื่อน

คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์มาก หากท่านใส่นาฬิกากับชุดดำน้ำ หรือเสื้อผ้า
ฤดูหนาวที่มีความหนา

วิธีใช้เครื่องปรับเลื่อน

 1. ยกแผ่นล็อคขึ้นประมาณ 90 องศา กดเพิ่มลงไปอีกประมาณ 20 องศา แล้วถือค้างไว้อย่างนั้น

 2. คุณอาจรู้สึกถึงความฝืดเล็กน้อย แต่การทำเช่นนี้ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าผลักแผ่นปิดอย่างรุนแรง

 3. ดึงสายนาฬิกาเบาๆ จากด้าน 6 นาฬิกาของนาฬิกา ตามเส้นโค้งของกำไล

 4. อีกครั้งหนึ่งที่การทำเช่นนี้ต้องแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าดึงสายนาฬิกาอย่างแรง

  สายเลื่อนสามารถดึงออกได้ประมาณ 30 มิลลิเมตร ระวังอย่าดึงออกมาเกินเครื่องหมายขอบเขตที่มีสลักเอาไว้

  Diver Adjuster-1 + How to use Diver adjuster-1

  แผ่นปิด

  สายนาฬิกาด้าน
  12 นาฬิกาของนาฬิกาของคุณ

  สายนาฬิกาด้าน
  6 นาฬิกาของนาฬิกาของคุณ

 5. กดปุ่มกดค้างเอาไว้ ยกตัวล็อคขึ้นเพื่อคลายบานพับ แล้วคาดลงบนข้อมือของท่าน

 6. ปิดตัวล็อคก่อน (4-1) แล้วจึงปิดแผ่นปิดตาม (4-2)

 7. ปรับความยาวของสายเลื่อนด้วยมือที่ไม่ได้สวมนาฬิกา เพื่อให้นาฬิกาพอดีกับข้อมือของท่าน

 8. Diver Adjuster-2 + How to use Diver adjuster-2

  เครื่องหมายขีดจำกัด (พื้นผิวด้านบน)

  ตัวเลื่อน

  ตัวล็อค

  ปุ่มกด

  บานพับ