> วิธีการใช้งาน > เม็ดมะยม > เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูมีคุณสมบัติเด่นคือมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดมะยมได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ

มีความจำเป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูก่อนใช้งาน

เมื่อใช้งานเม็ดมะยมเสร็จแล้ว ให้แน่ใจว่าได้หมุนล็อกอีกครั้ง

[วิธีการปลดล็อกเม็ดมะยม]

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อปลดล็อก: ตอนนี้สามารถใช้งานเม็ดมะยมได้แล้ว

Crown operation(ScrewLock)_V_1 + Crown Ope(Lock only)-1_V_1

เม็ดมะยมถูกล็อค

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

คลายเกลียว

[วิธีการล็อกเม็ดมะยม]

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (ไปทาง 12 นาฬิกา) ขณะที่กดเม็ดมะยมเข้าหาตัวนาฬิกาเบาๆ จนหยุด

Crown operation(ScrewLock)_V_2 + Crown Ope(Lock only)-1_V_2

ปลดล็อคเม็ดมะยม

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมแล้ว ให้ล็อกไว้

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

Crown operation(ScrewLock)_V + Crown Ope(Lock only)-1_V

เม็ดมะยมถูกล็อค

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

ปลดล็อคเม็ดมะยม

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมแล้ว ให้ล็อกไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

เมื่อล็อกเม็ดมะยม ให้หมุนอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูหมุนเข้าที่ดี ระวังอย่ากดแรงเกินไป เนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำให้รูสกรูเสียหายได้