Hi-Beat 36000 3-Day Chronograph

Kalibre 9SC5

2023 yılında Grand Seiko'nun ilk mekanik kronografı Tentagraph doğdu.
Tentagraph'ın adı saate gücünü veren Kalibre 9SC5’in özelliklerinden geliyor: "“Saniyede TEN (ON) atım”, “Üç günlük güç rezervi”, “Otomatik”, ve “KronoGRAPH”. Grand Seiko’nun yeni nesil saatçiliğini simgeleyen yüksek salınımlı kronograf, Tentagraph Kalibre 9SC5 kronograf aktifken bile 72 saatlik (yaklaşık 3 günlük) güç rezervine sahiptir ve bu onu bugün piyasadaki saniyede 10 atımlık kronografa sahip saatler arasında en uzun güç rezervine sahip saat yapar.*

*Grand Seiko Mart 2023 araştırmalarına göre

Özellikler

Kurma Mekanizması Elle kurulabilme özellikli otomatik
Ortalama günlük oran*1 Günde +5 / -3 saniye
Normal kullanım hassasiyeti Günde +8 / -1 saniye
Güç rezervi Yaklaşık 72 saat
Titreşim Saatte 36,000 titreşim (saniyede 10 vuruş)
Taş sayısı 60 adet taş
Özellikler -Kronograf
-Kolonlu Çark Koordinatörü
-Çift tulumba
  1. Ortalama günlük oran*: Montaj öncesi makinenin 12 gün boyunca, yapay olarak kontrol edilen ortamda, 6 pozisyonda sabit bir şekilde ölçüldüğü durumda günlük oranların ortalama değeridir.

Grand Seiko’nun ilk mekanik Kronografı

Doğum yeri on yıllardır tüm Grand Seiko mekanik saatlerinin tasarımından ve üretimden sorumlu zanaatkarların çalıştığı ve hatta ilk 9S mekanizmanın da yaratıldığı yer olan Shizukuishi’deki Grand Seiko tesisleriydi.

Shizukuishi’deki Grand Seiko Studio’daki tasarımcıların, mühendislerin ve saat ustalarının elinde iki önemli şey vardır. Birincisi Grand Seiko’nun saatçilik sektörünün en üst seviyesindeki “kesintisiz pratik yenilik” hedefini takip ederek on yıllardır inşa edilen gelenek ve miras aldıkları bilgi birikimiydi. İkincisiyse tamamen Grand Seiko’nun “manüfaktür” geleneğiyle saatçilik sanatının hem de teknik açıdan markanın her bir mekanizma bileşeninin tüm teknik yönlerine olan hakimiyetiydi.

Kalibre 9SC5 bu iki varlığın sinerjisinin doğrudan sonucudur ve gelişmiş işlevselliği ile mükemmel işçiliği bunun güçlü kanıtıdır.

Maksimum verim için Kolonlu Çark Koordinatörü

Kolonlu çark koordinatörü mekanizması kronograf fonksiyonunun başlatılması ve durdurulmasını kontrol etmek için kullanılır.
Bu mekanizma kronograf düğmesine basıldığında mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak kavrama (güç aktarma mekanizması) ve kol bileşenlerinin gereksiz tork gücüne maruz kalmamasını sağlar.

Dikey Kavrama

Mekanik kronograflar, gücü kronometre mekanizmasına aktarmak için bir güç aktarım mekanizması kullanır. Tentagraph'taki dikey kavrama mekanizması, kronograf başladığında ibrelerin zıplamasını engeller. Bu, yatay kavrama mekanizması kullanıldığında sıklıkla meydana gelen sapmayı önler ve daha doğru ölçüm sağlar.

Üç başlıklı çekiç

Üç başlıklı çekiç, sıfırlama düğmesine basıldığında üç kronograf göstergesinin (kronograf saniye, dakika ve saat) anında ve mükemmel bir senkronizasyonla sıfır konumuna geri dönmesini sağlar.

Dual Impulse Escapement Zemberekteki Gücün Aktarım Verimliliğini Artırır.

Dual Impulse Escapement, gücün doğrudan eşapman çarkından teraziye aktarıldığı "direct impulse " ile geleneksel "indirect pulse"u birleştiren benzersiz bir mekanizmadır. Böylece zemberek vasıtasıyla gücü balansa daha yüksek verimle aktarır. -Geleneksel bilgelik, balansın salınım oranını ne kadar artırırsanız, güç aktarım verimliliğinin o kadar düşük olduğunu söyler. Bunun nedeni, eşapman çarkı ve palet çatalının yüksek salınım hızına ayak uyduramamasıdır. Kalibre 9SC5, eşapman verimliliğini artırmak için MEMS teknolojisi ile yapılmış bileşenlere sahip olduğu için bu zorluk ortadan kalkar. Bunların çift tulumbaya bağlanması, 72 saatlik kesintisiz güç rezervi sağlarken saniyede 10 vuruşa izin verir.

Yeni Grand Seiko Overcoil, Hassasiyet ve Artırılmış Stabilite Sağlar.

Kalibre 9SC5'teki overcoil, 80.000'den fazla simülasyondan sonra karar verilen kavisli yapısıyla özel bir şekle sahiptir ve bunun sonucunda performansı mümkün olan her pozisyonda optimize edilmiştir. İşin sırrı, bileşenlerin hassas imalatında ve Grand Seiko Studio Shizukuishi'deki saat ustalarının olağanüstü ayarlama becerilerinde yatıyor.

Grand Seiko Serbest Balans, Uzun Süreli Hassasiyet ve Stabilite İçin İzokronizmi Düzenler.

Eşapman hassasiyetinin ince ayarı için regülatörü olmayan serbest balans sistemi dahil edilmiştir. Balansın yan tarafındaki dört vida döndürülerek balansın atalet momenti ayarlanabilir, bu da saati daha hızlı veya daha yavaş çalışması için ince ayar yapılmasını sağlar. Regülatör olmadığı için balans yayının dayanıklılığı ve hassasiyeti zamanla artar.
Grand Seiko Serbest Balansı, balans yayının ucundaki kıvrım döndüğünde sabit koşullar altında izokronizmi değiştiren bir mekanizma ile donatılmıştır. Böylece, regülatörsüz serbest balans sistemi varken izokronizmi ayarlamak mümkün olur.

Büyük momentli atalete sahip balans ve çift tulumbayla artırılmış güç rezervi

72 saatlik güç rezervi yüksek salınımlı mekanizma için olağanüstü. Kalibre 9SC5, iki farklı teknolojiyi bir araya getirerek bunu başarıyor. İlki yüksek enerji verimliliği sağlayan Dual Impulse Escapement teknolojisi, ikinciyse daha fazla güç depolayan çift tulumba. Ayrıca mekanizmanın dayanıklılığı ön dişli takımına binen yükü azaltan bir sistemle sağlanıyor. Çift tulumba daha fazla güç depoladığından, büyük momentli atalete sahip balansla 10 vuruşluk bir mekanizmaya imkân sağlar.

9S Mekanik makineyi özel yapan nedir?

Grand Seiko konsepti, dünyanın en iyi saatini üretme isteğiyle ortaya çıktı ve bugün de mekanik saat hassasiyeti konusunda saatçilik teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Gerçek bir manüfaktür olan Grand Seiko, saatçilik sanatını doruğa ulaştırmak için üstün zanaatkarlık ile son teknolojiyi bir araya getiriyor.

Daha Fazlası