Spring Drive 3-Day แบบอัตโนมัติ

Caliber 9R65

บริษัทของเราเปิดตัวระบบ Spring Drive ในปี ค.ศ. 1999 แต่เนื่องจากยังขาดกลไกการขึ้นลานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากพอ รวมทั้งการสำรองพลังงานให้นานถึง 72 ชั่วโมง จึงไม่ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Grand Seiko หลังจากการพัฒนาต่อไปอีก 4 ปี นาฬิการะบบ 9R Spring Drive รุ่นแรกของ Grand Seiko จึงถูกสร้างขึ้น

ระบบการขึ้นลานและเวลาในการขับเคลื่อนถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจากระบบการไขลานแบบกำหนดเองที่สำรองพลังงานได้ 48 ชั่วโมงให้เป็นระบบอัตโนมัติที่สำรองพลังงานได้ถึง 72 ชั่วโมง กลไกการขึ้นลานแบบอัตโนมัติใช้กลไก Magic Lever ดั้งเดิมของ Seiko ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1959 แต่ด้วยประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการดูแลรักษา และความทนทานที่มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขึ้นลานให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Caliber 9R65 คือการเคลื่อนไหวระบบ 9R Spring Drive ที่ได้มาตรฐานที่สุด และถูกนำมาใช้ในนาฬิกาหลายรุ่นของ Grand Seiko

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบขับเคลื่อน อัตโนมัติ พร้อมกลไกการไขลานแบบกำหนดเอง

อะไรทำให้ระบบ 9R Spring Drive โดดเด่น

Spring Drive คือหนึ่งในนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมของประวัติศาสตร์การทำนาฬิกาสมัยใหม่ ซึ่งใช้งานระบบเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยสปริง พร้อมทั้งเทคโนโลยีทันสมัยที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานภายนอกอื่น ๆ แหล่งพลังงานเดียวของมันคือลานสปริง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนชุดเฟือง โรเตอร์ที่เชื่อมต่อกับปลายของเฟืองเหล่านี้จะสร้างพลังงานไฟฟ้าเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออสซิลเลเตอร์แบบควอตซ์ ความแม่นยำของมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในนาฬิกาที่ขึ้นลานด้วยลานสปริงมาก่อน การพัฒนาการเคลื่อนไหวระบบ 9R Spring Drive เกิดขึ้นได้เพราะ Grand Seiko คือหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนาฬิการะบบกลไกและนาฬิการะบบอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม