วิธีใช้งาน

ตรวจสอบด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาของคุณเพื่อหารหัส Caliber ที่สลักไว้ และอ่านคู่มือการใช้งานที่สอดคล้องกับรหัส Caliber ของนาฬิกาของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักทางด้านซ้ายของเครื่องหมายยัติภังค์
จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่อดูเอกสารเหล่านี้ คลิกขวาเพื่อดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader หากคุณพบปัญหาในการดูไฟล์ ให้คลิกขวาที่ลิงก์เอกสารคู่มือการใช้งานของคุณ (สำหรับ Mac ให้กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) เลือก “Save link as” แล้วบันทึกไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้
วิธีใช้งาน | สนับสนุน | Grand Seiko