นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้)

  นโยบายการใช้คุกกี้นี้ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2032 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ Seiko Watch Corporation ตั้งอยู่เลขที่ 26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8118 Japan (อาจรวมถึงบริษัทในเครือไซโกในบางกรณี) เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียง ในการเก็บและใช้เมื่อท่านได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา แนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ คู่กับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ฉบับนี้

เกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกเรียกใช้โดยเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ตามกฎหมายระบุว่าเราสามารถบันทึกไฟล์คุกกี้นี้ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหากคุกกี้นั้นมีความจำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ ส่วนคุกกี้อื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการอนุญาตของท่าน เว็บไซต์นี้ได้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ รวมถึงคุกกี้จากบุคคลที่สาม ผู้ใช้ที่ได้ให้ความยินยอมกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกได้ตลอดเวลา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา หรือติดต่อเรา หรือ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อที่จะได้รู้ถึงความต้องการของคุณในการใช้เว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราได้ปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการได้ดีขี้น คุกกี้อาจใช้ในการรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา รวมทั้งใช้ตรวจสอบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

ประเภทของคุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ 2 ประเภทซึ่งเรียกว่า "Session Cookies" และ "Persistent Cookies" ทั้งนี้ Session Cookies เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากเว็บไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบคุกกี้ทิ้งไปเอง ประเภทของคุกกี้นี้แบ่งไปตามฟังก์ชั่นการใช้งานดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly necessary cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ปกติมันทำหน้าที่ตอบสนองการทำงานระหว่างเรากับคุณ เช่นการใส่ยอดเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการ การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ถ้าปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่ถูกต้องครบถ้วน คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ (Performance cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อให้เรารับรู้และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่นบอกว่าหน้าเพจไหนเป็นที่นิยม ข้อมูลจากคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยเราได้รับผลประโยชน์สำหรับการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา หากคุณปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้เราไม่รู้ได้ว่าคุณได้มาเยี่ยมชมเราหรือไม่

คุกกี้สื่อโซเชียล (Social Media cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เช่นการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ การใส่คอมเมนต์ หรือทำบุคมาร์คเป็นต้น

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting cookies)
คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าไว้โดยเว็บไซต์ของเราหรือบริษัทคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมและลิงค์ที่คุณติดตาม จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณสนใจ เพื่อแสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ คุกกี้ประเภทนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทำงานโดยอาศัยการระบุตัวบราวเซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้ หากคุณปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ คุณจะไม่ถูกรบกวนจากการโฆษณา

คุกกี้ฟังก์ชั่น (Functional cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำคุณเวลาที่คุณกลับมายังเว็บไซต์เรา ช่วยให้เราจดจำการตั้งค่าของคุณได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์ของเราหรือของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบริการที่เราขอนำมาใส่ในเว็บไซต์ด้วยตัวเราเอง หากคุณปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้อาจทำให้การทำงานบางรายการไม่สมบูรณ์ได้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

การบอกว่าเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือของบุคคลที่สามนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคุกกี้มาจากเว็บไซต์ใด ถ้าคุณกำลังดูหน้าเว็บไซต์ใดอยู่ คุกกี้ของเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าเป็นของบุคคลที่หนึ่ง นอกนั้นเป็นของบุคคลที่สามทั้งสิ้น โปรดสังเกตุว่าคุกกี้จากบุคคลที่สามอาจมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์โฆษณาอื่น ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้

ระยะเวลาในการเก็บคุกกี้

นอกเหนือจากคุกกี้ที่จำเป็นแล้ว คุกกี้ประเภทอื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กล่าวในตารางข้างล่างนี้

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

 ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรา


ประเภทคุกกี้ คำอธิบาย ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บ ตัวอย่าง
คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookie) คุกกี้นี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ทำให้คุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ ไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคล
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ (Performance Cookie) คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของคุณ เพื่อการวิเคราะห์ว่าหน้าเว็บไหนถูกเข้าดูบ่อยสุด เพื่อใช้ช่วยในการปรับปรุง เป็นการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของคุณ ไม่สามารถระบุตัวผู้เข้าเยี่ยมชมได้ 2 ปีหลังจากวันที่ถูกตั้งค่า Google Analytics
คุกกี้สื่อโซเชียล (Social Media Cookie) คุกกี้นี้ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เช่นการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ การใส่คอมเมนต์ หรือทำบุคมาร์คเป็นต้น ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถระบุตัวผู้เข้าเยี่ยมชมได้ กำหนดโดยผู้ให้บริการสื่อนั้น Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookie) คุกกี้นี้จะบันทึกการใช้งานออนไลน์ เช่นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือดูเว็บเพจ การกดดูโฆษณาที่มาจากคู่ค้าหรือบุคคลที่สาม เช่นถ้าคุณคลิ๊กดูโฆษณาจากหน้าเว็บนี้ เราอาจแสดงโฆษณาอื่นเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกันได้ ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถระบุตัวผู้เข้าเยี่ยมชมได้ กำหนดโดยผู้เป็นเจ้าของคุกกี้ Popin
Yahoo
Google
AudienceOnce
OutBrain
คุกกี้ฟังก์ชั่น (Function Cookie) คุกกี้นี้ใช้เพื่อจดจำคุณเวลาที่คุณกลับมายังเว็บไซต์เรา ช่วยให้เราจดจำการตั้งค่าของคุณได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์ของเราหรือของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบริการที่เราขอนำมาใส่ในเว็บไซต์ด้วยตัวเราเอง หากคุณปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้อาจทำให้การทำงานบางรายการไม่สมบูรณ์ได้ ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถระบุตัวผู้เข้าเยี่ยมชมได้

การตั้งค่าคุกกี้

 ตามปกติการตั้งค่าจากบราวเซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ของคุณในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท

โปรดทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

โปรดรับทราบว่า การร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของท่านนั้น บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าหรือการโฆษณา เพื่อที่จะสามารถตอบสนองคำร้องขอของท่านได้

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 2032 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล: pdpa_info@seiko.co.th

เมื่อท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านยอมรับกรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล ไปยังที่อยู่/อีเมลข้างต้น เพื่อที่บริษัทจะได้จัดเก็บและใช้ในการติดต่อท่านและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านต่อไป