การผลิต

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตนาฬิกาแบบผสมผสานโดยสมบูรณ์เพียงไม่กี่รายในโลก Grand Seiko จึงเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในกระบวนการประกอบนาฬิกาที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัสดุส่วนประกอบไปจนถึงการผลิต การประกอบชิ้นส่วน การปรับแต่ง การตรวจสอบ และการขนส่ง

Grand Seiko เป็นผู้นิยามแก่นแท้ในด้านต่างๆ ของการประกอบนาฬิกา ได้แก่ ความแม่นยำ ความงดงาม ความสามารถในการอ่านเวลา ความทนทาน และการใช้งานที่สะดวกง่ายดาย ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำระดับโลก Grand Seiko ได้รวบรวมแก่นแท้ดังกล่าวไว้ในนาฬิกาทุกเรือนของ Grand Seiko ที่มีคุณภาพแบบที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

— Shizuku-Ishi Watch Studio เป็นผู้ผลิตนาฬิการะบบกลไกระดับโลกที่มีการเคลื่อนไหวที่แม่นยำสูง และมีดีไซน์ภายนอกที่สง่างาม
— Shinshu Watch Studio ขับเคลื่อนแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำสมัยที่อยู่เบื้องหลังนาฬิการะบบควอตซ์ที่ยอดเยี่ยมและนาฬิการะบบ Spring Drive ที่แสนพิเศษของ Seiko

สตูดิโอผลิตนาฬิกาที่ดีเลิศแต่ละแห่งนี้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับหัตถศิลป์ระดับชำนาญการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดด้านคุณภาพซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของ Grand Seiko

แหล่งกำเนิดนาฬิการะบบกลไกอันดับหนึ่งของโลก

Shizuku-Ishi Watch Studio

Shizuku-Ishi Watch Studio ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิวาเตะ มีบทบาทสำคัญในการผลิตนาฬิการะบบกลไกของ Grand Seiko

ในฐานะผู้ผลิตตัวจริง ช่างฝีมือของสตูดิโอแห่งนี้เป็นผู้ดูแลเรื่องดีไซน์ การผลิต การประกอบชิ้นส่วน การปรับแต่ง การตรวจสอบ และการขนส่งชิ้นส่วนนาฬิการะบบกลไกที่สำคัญรวมทั้งใยนาฬิกา

สตูดิโอแห่งนี้ประกอบไปด้วยช่างฝีมือที่มีความชำนาญ หลายท่านเป็นที่รู้จักในฐานะ Contemporary Master Craftsmen*1 และได้รับรางวัล Medal with Yellow Ribbon*2 อันทรงเกียรติ ผลงานที่มีความเป็นเลิศของพวกเขาที่ผสมผสานกันนั้นทำให้นาฬิการะบบกลไกของเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้

ด้วยชิ้นส่วนประมาณ 200 ชิ้น นาฬิการะบบกลไกของ Grand Seiko ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างการทำหน้าที่ของชิ้นส่วนเหล่านี้แต่ละชิ้นให้ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความเที่ยงตรงของเครื่องบอกเวลาที่สมบูรณ์

เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยให้ชิ้นส่วนมีความเที่ยงตรงสูงสามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยทักษะความชำนาญของช่างฝีมือที่สามารถปรับแต่งด้วยมือเปล่าได้อย่างแม่นยำ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ 1/100 มิลลิเมตร รังสรรค์ผลงานชิ้นเอกจำนวนนับไม่ถ้วน โดยที่แต่ละเรือนถือเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาฬิการะบบกลไกอันเป็นเอกลักษณ์

*1 Contemporary Master Craftsmen
รางวัลประจำปีที่มอบให้โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นเกียรติแก่ช่างที่มีทักษะโดดเด่นในสาขาของตน

*2 Medal with Yellow Ribbon
รางวัลที่สำนักคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นมอบให้บุคคลที่มีความอุตสาหะและประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกรรม การค้า และการผลิต

จุดเริ่มต้นของนาฬิการะบบ QUARTZ และ SPRING DRIVE

Shinshu Watch Studio

Shinshu Watch Studio ผลิตนาฬิการะบบ Spring Drive และระบบควอตซ์ของ Grand Seiko เป็นหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์และใช้วิศวกรรมไมโครเทคโนโลยีขั้นสูง

รุ่นระบบควอตซ์ในคอลเล็กชันของ Grand Seiko มีความซับซ้อนกว่านาฬิการะบบควอตซ์มาตรฐานเป็นอย่างมาก และสามารถประกอบขึ้นด้วยมือเปล่าโดยช่างประกอบนาฬิกาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
Shinshu Watch Studio เป็นผู้บุกเบิกการผสมผสานเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเข้ากับหัตถศิลป์ ก่อให้เกิดนาฬิการะบบควอตซ์อันดับหนึ่งของโลก และยังคงต่อยอดนาฬิการะบบควอตซ์แห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

กว่ายี่สิบปีแห่งการพัฒนา กลไก Spring Drive ที่แสนพิเศษนี้เริ่มต้นจากแนวคิดเชิงปฏิวัติของการประกอบนาฬิกา และสามารถบังเกิดผลเมื่อผ่านความชำนาญด้านเทคโนโลยีของการผลิตนาฬิกาอย่างแท้จริงเท่านั้น
Spring Drive พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ รุ่นขั้นสูงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความซับซ้อนและความแม่นยำ รวมทั้ง Spring Drive Chronograph ที่มีฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลา และ Spring Drive ที่สำรองพลังงานได้แปดวัน

Shinshu Watch Studio โดดเด่นในด้านหัตถศิลป์ชั้นนำของโลก โดยมีความชำนาญในการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การขัดเงาแบบซารัตสึ (Zaratsu) ที่สร้างขอบเรียบคมและพื้นผิวเงาราวกับกระจกไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Grand Seiko