Kalibre 9S hakkında daha fazla bilgi

High-beat movement 45GS, released in 1968
1968'de piyasaya sürülen yüksek vuruşlu 45GS

8 vuruş mu, 10 mu? Karmaşık sonuçları olan basit bir soru

Mekanik bir saatin zayıf tıkırtısı, balans çarkının her salınımında eşapmanın dişleriyle etkileşime giren taşlı maşanın sesidir. Birçok mekanik saatte bu ses saniyede sekiz kez duyulur ve bu, mekanizmanın 8 vuruşlu olduğu anlamına gelir. Hem saat sahibinin bilek hareketleri hem de yerçekimi, eşapmanın çalışma hassasiyeti üzerinde ciddi etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, karşı karşıya olunan zorluk bu etkiyi en aza indirgeme yolları bulmaktır. En bariz yaklaşım, vuruş sayısını artırmaktır ve birçok saat üreticisi bu yolu izlemiştir. Aslında dünyada 10 veya üzeri vuruşlu çok az sayıda mekanizma bulunması, saniyede daha yüksek sayıda vuruşun bileşenler üzerine bindirdiği ekstra gerilim nedeniyle bileşenlerin gerekli sağlamlık düzeyine ulaşması konusunda yaşanan ciddi zorlukların göstergesi niteliğinde. Grand Seiko, 10 vuruşlu 4529 ve 6145 mekanizmalarıyla, 1960'lardan beri bu zorluğun üstesinden gelebilen az sayıda saat üreticisinden biri.

Barrel containing the mainspring
Barrel containing the mainspring

Daha yüksek performans için yeni alaşımlar

Balans çarkının salınım sayısını artırmak, zembereğin enerjisinin doğru orantılı şekilde daha fazla tüketilmesine neden olur. 8 vuruşlu mekanizmadan 10 vuruşlu mekanizmaya geçmek 1,5 kat daha fazla tork gerektirir ve yaklaşık yüzde 40 güç rezervi kaybıyla sonuçlanır. Darbe direncini artırmak ve balans çarkının bir parçası olan pandülün enerjisini verimli şekilde korumak da önemlidir. Seiko Instruments, yarım yüzyılı aşkın süredir yay geliştirmek için üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle birlikte çalışıyor. 9S85 zembereği, altı yıllık araştırma ve geliştirme sonucunda oluşturulan Spron 530 alaşımından üretildi. Pandülde kullanılan Spron 610 için de beş yıllık sıkı bir çalışma gerekti. Bu iki yeni alaşım ve yaylar olmadan 10 vuruşluk Kalibre 9S85 mekanizmanın yaratılması mümkün olmazdı.

The escape wheel
Eşapman çarkı

En önemli bileşenler için yeni bir üretim tekniği

10 vuruşluk yeni mekanizma için her bir parçanın hassasiyetinin artırılması da çok önemliydi. Bu en çok eşapmanda ve özellikle de hassas üretimin performansta ciddi kazanımlar sağlayabileceği durumlarda görülmekteydi. Kaliber 9S85 balans çarkı, hassas ileri ve geri ayarlama sağlamak için bir gramın milyonda birine kadar varan toleranslarla işlendi. Kalibre 9S85 eşapmanının üretimi, firmanın yarıiletken üretimi sayesinde uzmanlaştığı yüksek hassasiyetli işleme teknolojisi MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistem) olmadan mümkün olamazdı. Bu teknik, karmaşık bileşenlerde kesimle sağlanabilenden çok daha yüksek hassasiyete imkan tanıyordu. Eşapman çarkı ve maşa üzerinde hafifletici delikler açılarak daha yüksek dayanıklılık sağlandı ve eşapman çarkı dişlerinin katmanlı uçları da yağ tutma performansını başarıyla artırdı. Kalibre 9S85 geleneksel bir eşapman kullanıyor olabilir; ancak bu 21. yüzyıl teknolojisinin en üstün özellikleriyle üretilen bir eşapman.