YENİ MEKANİZMA Yeni malzemeler ve üretim süreçleri, yeni bir 10 beat makineyi mümkün kılıyor

Yeni 10 beat makine üretilmeden önce çözülmesi gereken pek çok sorun vardı. 10 beat makine, 8 beat makineden daha yüksek tork gerektirdiği için yapılması gereken ilk iş yeni, daha güçlü bir zemberek geliştirmekti. Bu ihtiyacı karşılamak içim SPRON530 üretildi. Böylece yeni makinede yüzde altı daha yüksek tork elde edildi. Ayrıca sıcaklık değişikliklerinden, manyetik güçlerden, darbeden ve makinenin hassasiyetini etkileyebilecek diğer etmenlerden daha az etkilenen yeni bir zemberek kullanıldı. Beş yıllık geliştirme işlemleri SPRON610'un geleneksel malzemelere göre darbeye karşı iki kat, manyetizmaya karşı üç kat daha dayanıklı olmasını sağladı. Çoğu saat markası zembereklerini dışarıdan temin ettiği için bu düzeydeki özellikleri elde etmeleri zordu. Ama Daini Seikosha'nın malzeme araştırmasına ve zemberek üretimine olan ilgisi 1940'lı ve 1950'li yıllarda başlamıştı ve bu sayede bu gelişmeleri sağlaması mümkündü.

Bu yenilikler sayesinde, 55 saat güç rezervine ulaşıldı. Bu, 10 beat makine için önemli bir düzeydi. Bununla birlikte yeni tasarıma geri sarma mekanizması eklenmişti, bu mekanizma zembereğin kurulmasını daha verimli ve hızlı bir hale getiriyordu.

Yenilikler devam etti. Mevcut 10 beat makine Kalibre 9S85'in geliştirilmesi için eşapmanın merkezinde bulunan çelik çark ve maşa, ilk olarak yarı iletken atölyesinde kullanmak üzere geliştirilen MEMS (mikro elektro mekanik sistem) teknolojisi kullanılarak yeniden tasarlandı. Teknoloji sayesinde özel bir plastikten yapılan ultra hassas kalıplar nikel elektroform biçimlendirme işlemine tabi tutularak pürüzsüz yüzeyli ve çok sert bileşenler üretilebiliyordu. MEMS teknolojisi çelik çark, maşa ve diğer bileşenlerin ağırlığını azaltarak onları daha verimli bir hale ve daha yüksek bir sağlamlık ve hassasiyet düzeyine getirdi. MEMS ile bileşenler milimetrenin 1/1000'i toleransında üretilebiliyor.
Güçlü torka sahip yeni zemberek, darbeye ve manyetizmaya karşı yüksek dirence sahip pandül ve çok sağlam olan ve hassasiyeti yeni bir düzeye çıkaran eşapman parçalarıyla yeni 36.000 bph hi-beat makine Kalibre 9S85 2009 yılında üretildi.

Bu yenilikler sayesinde, 55 saat güç rezervine ulaşıldı. Bu, 10 beat makine için önemli bir düzeydi. Bununla birlikte yeni tasarıma geri sarma mekanizması eklenmişti, bu mekanizma zembereğin kurulmasını daha verimli ve hızlı bir hale getiriyordu.

Yenilikler devam etti. Mevcut 10 beat makine Kalibre 9S85'in geliştirilmesi için eşapmanın merkezinde bulunan çelik çark ve maşa, ilk olarak yarı iletken atölyesinde kullanmak üzere geliştirilen MEMS (mikro elektro mekanik sistem) teknolojisi kullanılarak yeniden tasarlandı. Teknoloji sayesinde özel bir plastikten yapılan ultra hassas kalıplar nikel elektroform biçimlendirme işlemine tabi tutularak pürüzsüz yüzeyli ve çok sert bileşenler üretilebiliyordu. MEMS teknolojisi çelik çark, maşa ve diğer bileşenlerin ağırlığını azaltarak onları daha verimli bir hale ve daha yüksek bir sağlamlık ve hassasiyet düzeyine getirdi. MEMS ile bileşenler milimetrenin 1/1000'i toleransında üretilebiliyor.
Güçlü torka sahip yeni zemberek, darbeye ve manyetizmaya karşı yüksek dirence sahip pandül ve çok sağlam olan ve hassasiyeti yeni bir düzeye çıkaran eşapman parçalarıyla yeni 36.000 bph hi-beat makine Kalibre 9S85 2009 yılında üretildi.

Daha Fazlası

8 ve 10 beat kalibrelerin çark sistemlerinin karşılaştırılması

8 beat

Kalibre 9S5 ve 9S6 makineler 8 beat makinelerdir. Tulumbayı döndüren zembereğin gücü ikinci çarka, sonra üçüncü ve ardından dördüncü çarka aktarılır.
Bu sırada rotor ağırlığının ritmik olarak hareket ettirdiği maşa, çelik çarkın hareketini düzenler. Bu sistemle çarkların rotasyonu ayarlanarak ibrelerin uygun bir hızda hareket etmesi sağlanır.

10 beat

10 beat makinede, yüksek hızdaki salınımlar bileşenlere daha yüksek bir güç aktarır ve böylece uzun ömürlülük sağlanır. Buna bağlı olarak Kalibre 9S8 makinede dördüncü çark ve çelik çark arasında, dördüncü çarkın ömrünü önemli ölçüde uzatan bir aracı çelik çark bulunur. Aynı teknik Kalibre 45 çark sisteminde de kullanılmıştı ve test edilip onaylanan bir çözüm oldu.

10 beat makinenin yapılmasına olanak sağlayan yeni bileşenler.

Zemberek

Zemberek, bir kobalt alaşımı olan SPRON530'dan yapıldı. Böylece hem zembereğin gücü arttı hem de boyutu küçüldü.

Çelik Çark

Çelik çarkın ve temas halinde olan maşanın bileşenlerinin ömrünü artırmak için çelik çarkın uç kısımları yağ kaybını önleyecek şekilde katmanlı tasarlandı.

Maşa

MEMS teknolojisiyle, çelik çarkın hareketini düzenleyen maşanın ağırlığı %25 oranında azaltıldı. Tasarımı da zamanla daha yüksek bir hassasiyet düzeyi elde edilmesine katkıda bulundu.

Balans Çarkı

Balans çarkı için, yeni bir alaşım olan SPRON610 üretildi. Saniyede 10 salınım (beş döngü) düzeyinde salınım kapasitesi sağlamak için kobalt, demir, nikel ve manyetizmaya karşı dirençli diğer malzemelerden yapıldı.