คอลเลกชั่น Evolution 9 , ดีไซน์ใหม่สำหรับยุคใหม่,
มาผสมผสานกับความงดงามแบบญี่ปุ่น
ที่นี่ ทาคุมิได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังการเดินทางสู่การสร้างสรรค์
คอลเลกชั่น Evolution 9 ,
ดีไซน์ใหม่สำหรับยุคใหม่,
การนำแก่นแท้แห่ง Grand Seiko มาผสมผสานกับ
ความงดงามแบบญี่ปุ่น
ที่นี่ ทาคุมิได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลัง
การเดินทางสู่การสร้างสรรค์