Grand Seiko เรื่องราวสู่อนาคต 10 เรื่อง เรื่องที่ 7 สองวัฒนธรรมแห่งชินชูและอิวาเตะโอบกอดและเติมเต็มซึ่งกันและกัน

การผสมผสาน Grand Seiko: พลังแห่งการรวมกันเป็นหนึ่ง

Daini Seikosha (Kameido) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1937 ในฐานะที่แยกตัวออกมาจากแผนกการผลิตนาฬิกาข้อมือของ Seikosha ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตนาฬิกาแขวนผนังเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทถูกบีบให้อพยพออกจากเขตคาเมโดะ กรุงโตเกียว ไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเมืองหลวง โรงงานที่คาเมโดะจึงถูกทำลายย่อยยับด้วยแรงระเบิดและไม่อยู่ในสภาพที่สามารถผลิตนาฬิกาได้แม้หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เริ่มต้นฟื้นฟูจากสงครามแล้วก็ตาม หนึ่งในสถานที่อพยพคือโรงงานในซูวะของ Daini Seikosha ได้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจนาฬิกาข้อมือ ท้ายที่สุดแล้วโรงงานในคาเมโดะจึงถูกสร้างขึ้นใหม่ และตอนนี้บริษัทมีโรงงานผลิตนาฬิกาถึงสองแห่งด้วยกัน

อาจเรียกได้ว่า Grand Seiko วาดภาพประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกันอย่างเป็นมิตรระหว่างโรงงานทั้งสองแห่ง นั่นคือ Daini Seikosha (คาเมโดะ) และ Daini Seikosha Suwa Factory หลังสงครามสิ้นสุดลง Daini Seikosha Suwa Factory มีส่วนร่วมในการผลิตนาฬิกาข้อมือสำหรับสุภาพบุรุษเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพความเที่ยงตรงสูงที่ชัดเจน และได้รังสรรค์ Marvel, Lord Marvel และ Crown ขึ้นมานอกเหนือจากรุ่นอื่น ๆ ในปี ค.ศ. 1959 การควบรวม Daiwa Kogyo ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาเข้ากับ Daini Seikosha Suwa Factory ก่อให้เกิด Suwa Seikosha ที่จะเป็นผู้เปิดตัวนาฬิกา Grand Seiko รุ่นแรกให้โลกรู้จัก

ช่วงปลายยุค 1960 นาฬิกาของ Grand Seiko ผลิตขึ้นจากโรงงานสองแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีวิธีการผลิต การออกแบบ และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างเห็นได้ชัดนี้ได้นำไปสู่ผลสืบเนื่องที่สำคัญและคงอยู่ตลอดกาล ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างสองทีมที่พัฒนาขอบเขตด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และเทคโนโลยีของ Grand Seiko ที่ทำให้เป็นแบรนด์ชั้นนำด้านศาสตร์และศิลป์ในการประกอบนาฬิกาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

การผสมผสาน Grand Seiko: พลังแห่งการรวมกันเป็นหนึ่ง

Daini Seikosha (Kameido) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1937 ในฐานะที่แยกตัวออกมาจากแผนกการผลิตนาฬิกาข้อมือของ Seikosha ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตนาฬิกาแขวนผนังเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทถูกบีบให้อพยพออกจากเขตคาเมโดะ กรุงโตเกียว ไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเมืองหลวง โรงงานที่คาเมโดะจึงถูกทำลายย่อยยับด้วยแรงระเบิดและไม่อยู่ในสภาพที่สามารถผลิตนาฬิกาได้แม้หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เริ่มต้นฟื้นฟูจากสงครามแล้วก็ตาม หนึ่งในสถานที่อพยพคือโรงงานในซูวะของ Daini Seikosha ได้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจนาฬิกาข้อมือ ท้ายที่สุดแล้วโรงงานในคาเมโดะจึงถูกสร้างขึ้นใหม่ และตอนนี้บริษัทมีโรงงานผลิตนาฬิกาถึงสองแห่งด้วยกัน

อาจเรียกได้ว่า Grand Seiko วาดภาพประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกันอย่างเป็นมิตรระหว่างโรงงานทั้งสองแห่ง นั่นคือ Daini Seikosha (คาเมโดะ) และ Daini Seikosha Suwa Factory หลังสงครามสิ้นสุดลง Daini Seikosha Suwa Factory มีส่วนร่วมในการผลิตนาฬิกาข้อมือสำหรับสุภาพบุรุษเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพความเที่ยงตรงสูงที่ชัดเจน และได้รังสรรค์ Marvel, Lord Marvel และ Crown ขึ้นมานอกเหนือจากรุ่นอื่น ๆ ในปี ค.ศ. 1959 การควบรวม Daiwa Kogyo ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาเข้ากับ Daini Seikosha Suwa Factory ก่อให้เกิด Suwa Seikosha ที่จะเป็นผู้เปิดตัวนาฬิกา Grand Seiko รุ่นแรกให้โลกรู้จัก

ช่วงปลายยุค 1960 นาฬิกาของ Grand Seiko ผลิตขึ้นจากโรงงานสองแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีวิธีการผลิต การออกแบบ และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างเห็นได้ชัดนี้ได้นำไปสู่ผลสืบเนื่องที่สำคัญและคงอยู่ตลอดกาล ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างสองทีมที่พัฒนาขอบเขตด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และเทคโนโลยีของ Grand Seiko ที่ทำให้เป็นแบรนด์ชั้นนำด้านศาสตร์และศิลป์ในการประกอบนาฬิกาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

อ่านเพิ่มเติม

ซ้าย: Suwa Seikosha (ปัจจุบันคือ Seiko Epson) เป็นผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบควอตซ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ทำให้การเคลื่อนไหวของระบบ Spring Drive สมบูรณ์แบบได้ในปี ค.ศ. 1999 รูปนี้แสดงให้เห็น SBGA011 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทำจากไทเทเนียมความหนาแน่นสูงและใช้ระบบ Spring Drive ซึ่งเปิดตัวในปี ค.ศ. 2005
ขวา: ในปี ค.ศ. 1998 Daini Seikosha (ปัจจุบันคือ Seiko Instruments) ได้เปิดตัวการเคลื่อนไหวของระบบกลไก 9S ที่ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของคอลเล็กชันระบบกลไกของ Grand Seiko ได้ในทันที รูปนี้แสดงให้เห็น SBGL001 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของระบบกลไกรุ่นแรกที่สามารถสำรองพลังงานได้สามวัน

ความเป็นมาของ Suwa Seikosha และ Daini Seikosha

Suwa Seikosha

Cal. 3180 ปี 1960
Cal. 3180 ปี 1960

Caliber 3180 คือระบบการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิด Grand Seiko รุ่นแรกในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์ด้านการประกอบนาฬิการะบบกลไกของบริษัทที่ยาวนานถึง 60 ปี และมอบฟังก์ชันพิเศษสำหรับการตั้งเข็มวินาที และตัวปรับแต่งขนาดไมโครเพื่อการควบคุมที่ละเอียด รวมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญที่ผ่านการเคลือบพื้นผิวเพื่อลดการเสียดสีและปรับปรุงการกักเก็บน้ำมันหล่อลื่น

61GS ปี 1968
61GS ปี 1968

การเคลื่อนไหวแบบ 10 รอบที่ขึ้นลานโดยอัตโนมัติรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ การเพิ่มอัตราการส่งสัญญาณความถี่เป็น 10 รอบทำให้ความแม่นยำของนาฬิกามีความไวน้อยลงต่อแรงสั่นสะเทือนภายนอก ตำแหน่งที่ต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของค่าแอมพลิจูด และอิทธิพลอื่น ๆ ระบบ “Magic Lever” ของบริษัทได้ถูกนำมาใช้ในกลไกการขึ้นลานโดยอัตโนมัติ

61GS V.F.A. ปี 1969
61GS V.F.A. ปี 1969

รุ่น V.F.A. (Very Fine Adjusted) ถูกออกแบบมาให้เป็น “สุดยอดแห่งนาฬิกาข้อมือ” โดยมีเป้าหมายที่การมีระดับความเที่ยงตรงเช่นในนาฬิกาข้อมือระบบกลไกที่เข้ากับของนาฬิการะบบควอตซ์ ซึ่งทางบริษัทได้เปิดตัวในปีเดียวกันนั้น ด้วยการปรับแต่งอย่างอุตสาหะโดยช่างฝีมือผู้มีทักษะความชำนาญขั้นสูง นาฬิการุ่นนี้จึงมีอัตราความเที่ยงตรงอยู่ที่ ±1 วินาทีต่อเดือน ถือเป็นระดับความเที่ยงตรงสูงที่สุดที่ Grand Seiko เคยทำได้

การแสวงหาความเที่ยงตรงที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

โรงงานในซูวะของ Daini Seikosha ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างเจเนอเรชันใหม่ของนาฬิกาข้อมือสำหรับสุภาพบุรุษทันทีที่สามารถทำได้หลังจากเผชิญกับความยากลำบากจากสงคราม ต้องขอบคุณการพัฒนาต่าง ๆ เช่น Seiko Marvel ในปี ค.ศ. 1956 และ Gyro Marvel ในปี ค.ศ. 1959 ความสามารถในการผลิตจึงเพิ่มมากขึ้น และบริษัทที่ต่อมาไม่นานได้เปลี่ยนชื่อเป็น Suwa Seikosha ได้เริ่มต้นบนเส้นทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีใครในอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องบอกเวลาสามารถทำได้มาก่อนจนถึงขณะนั้น เทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น ระบบการขึ้นลานโดยอัตโนมัติและกลไกฟันเฟืองแบบรอบความถี่สูงได้ถูกนำมาใช้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Quartz, Kinetic และ Spring Drive

Daini Seikosha (คาเมโดะ)

Cal. 4402 ปี 1965
Cal. 4402 ปี 1965

Daini Seikosha (คาเมโดะ) ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนานาฬิกาที่ได้มาตรฐานระดับสูงตามที่ Grand Seiko กำหนดไว้ Caliber 4402 นี้เปิดตัวในปี ค.ศ. 1965 และหลังจากระยะเวลาสองปีแห่งการทำให้ประณีตสวยงาม ระบบนี้จึงได้กลายเป็นนาฬิการุ่นแรกของ Grand Seiko จากคาเมโดะ นั่นคือรุ่น 44GS ในปี ค.ศ. 1967

45GS ปี 1968
45GS ปี 1968

นี่คือเจเนอเรชันที่สองของ Grand Seiko จาก Daini Seikosha (คาเมโดะ) ตามด้วย 44GS ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 1967 การเคลื่อนไหวแบบไขลานเองมีความหนาเพียง 3.5 มม. เท่านั้น รุ่นนี้กับ 61GS ทำให้ Grand Seiko เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเคลื่อนไหวแบบ 10 รอบเพียงไม่กี่รายของโลก

45GS V.F.A. ปี 1969
45GS V.F.A. ปี 1969

ชื่อ VFA (Very Fine Adjusted) เป็นชื่อที่มอบให้กับนาฬิการุ่นนี้ เช่นเดียวกับ 61GS VFA จาก Suwa Seikosha เนื่องจากทั้งสองรุ่นนี้มีความเที่ยงตรงระดับสูงสุดในสมัยนั้น ความโค้งภายในที่แสนพิเศษถูกเพิ่มไปที่ใยนาฬิกาเพื่อลดการเบี่ยงเบนที่ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงให้น้อยที่สุด ต้องขอบคุณทักษะที่เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมการประกวดการสังเกตการณ์ทั้งในญี่ปุ่นและยุโรป หัตถศิลป์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดและมีความเที่ยงตรงจึงสามารถเกิดขึ้นได้จริง

การให้ความสำคัญแก่นาฬิกาข้อมือสำหรับสุภาพสตรี

โรงงานที่คาเมโดะถูกทำลายจนเกือบสิ้นซากในช่วงสงคราม และเป็นเวลาหลายปีที่โรงงานนี้ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ พวกเขาจึงให้ความสำคัญแก่สิ่งที่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดี และที่แปลกคือมันได้กลายมาเป็นจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเขา ทีมงานได้มุ่งมั่นให้ความสนใจแก่นาฬิการะบบกลไกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรี พวกเขาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการประกอบนาฬิกาแบบดั้งเดิมอย่างช้า ๆ แต่มั่นใจ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือการเป็นผู้สืบสานโดยตรงของเจเนอเรชันหลังสงครามของช่างฝีมือที่คาเมโดะซึ่งเป็นผู้สร้าง Caliber 9S ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเมื่อปี ค.ศ. 1998

*นาฬิกาบางรูปในหน้านี้มีข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างจากช่วงเวลาที่นาฬิกานั้นเปิดตัว