2020/05/13 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เนื่องจากอิทธิพลของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเวลาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราได้ประกาศไปแล้ว
ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดความล่าช้า หรือคลาดเคลื่อนจากที่กำหนด และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจกับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานี้

บริษัท ไซโก วอชท์ คอร์เปอร์เรชั่น