การเคลื่อนไหว

9F

ระบบควอตซ์

ความเที่ยงตรงและความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเครื่องบอกเวลาในอุดมคติ จึงสามารถเติมเต็มความเชื่อมั่นตลอดกาลให้แก่ผู้ที่สวมใส่ 9F คือการเคลื่อนไหวระบบควอตซ์รุ่นแรกที่สามารถบรรลุเป้าหมายในอุดมคติที่สำคัญนี้ได้

กลไกการเปลี่ยนวันที่แบบทันที (Instant Date Change Mechanism) ใช้เวลาเปลี่ยนการแสดงผลวันที่เพียง 1/2000 วินาทีเท่านั้น
แรงหมุนเมื่อเปรียบเทียบกับแรงหมุนของการเคลื่อนไหวของระบบกลไกทำให้สามารถใช้เข็มนาฬิกาขนาดกว้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ Grand Seiko ได้
ความเที่ยงตรงของเข็มวินาทีที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความแม่นยำของตำแหน่งบนหน้าปัดกับเครื่องหมายมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างแบบปิดช่วยปรับปรุงการกักเก็บน้ำมันหล่อลื่น

Caliber 9F สร้างนิยามใหม่ให้นาฬิการะบบควอตซ์ ส่งมอบประสิทธิภาพที่สูงกว่าและความทนทานที่เหนือกว่า นาฬิการะบบควอตซ์คือนาฬิกาที่คู่ควรกับชื่อ Grand Seiko

กลไก

การเคลื่อนไหวระบบควอตซ์จะใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน แบตเตอรี่จะส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังออสซิลเลเตอร์ของระบบควอตซ์ ซึ่งสร้างสัญญาณความถี่อย่างแม่นยำที่ 32,768 รอบต่อวินาที วงจรเบ็ดเสร็จ (Integrated Circuit (CI)) จะตรวจจับสัญญาณความถี่เหล่านี้ และส่งสัญญาณเวลาที่แม่นยำไปยังสเต็ปมอเตอร์ทุก ๆ วินาที สเต็ปมอเตอร์จะทำงานตามสัญญาณเวลานี้ และหมุนชุดเฟืองกับเข็มนาฬิกาได้อย่างแม่นยำ

หัตถศิลป์

การเปลี่ยนการแสดงผลวันที่ภายใน 1/2000 วินาที

การเคลื่อนไหวระบบ 9F Quartz ใช้ล้อและคานร่วมกับล้อขับเคลื่อนบ่งชี้วันที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่เรียกว่ากลไกการเปลี่ยนวันที่แบบทันที (Instant Date Change Mechanism)

ด้วยกลไกนี้เอง ล้อขับเคลื่อนบ่งชี้วันที่จึงสามารถสร้างแรงดึงในคานสปริงในขณะที่หมุนอยู่ แล้วปล่อยพลังงานที่กักเก็บไว้ออกมาเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งของล้อ และผลักให้ล้อปฏิทินเคลื่อนที่ได้ภายใน 1/2000 วินาที

ในขณะที่การเคลื่อนไหวของระบบกลไกบางอย่างมีแรงหมุนมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนวันที่แบบทันที แต่ Grand Seiko คือรายแรกที่เป็นผู้บุกเบิกกลไกนี้ในการเคลื่อนไหวระบบควอตซ์

หน้าที่ของการทำให้กลไกการเปลี่ยนวันที่แบบทันทีสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงตรงในเวลาเที่ยงคืนนั้นตกเป็นของช่างฝีมือที่มากด้วยความชำนาญของ Seiko ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งกลไกลนี้ด้วยมือเปล่าอย่างอุตสาหะ และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีสถานการณ์ใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนกำหนด กลไกนี้จึงถูกตั้งมาให้ทำงานภายในห้านาทีจากเที่ยงคืน

หัตถศิลป์

การเคลื่อนไหวระบบควอตซ์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยมือเปล่า

ในขณะที่การเคลื่อนไหวระบบควอตซ์ของนาฬิกาส่วนใหญ่ในโลกนี้คือผลผลิตจากการประกอบชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ แต่การเคลื่อนไหวระบบ 9F Quartz ของ Grand Seiko พร้อมทั้งความหลากหลายของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ซับซ้อนนั้นถูกประกอบขึ้นด้วยมือเปล่าทั้งหมด ช่างฝีมือผู้มากด้วยความชำนาญสองคนได้ผสมผสานพรสวรรค์ของตนเองเข้าด้วยกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของ Grand Seiko โดยที่คนหนึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการประกอบชิ้นส่วนและตัวบ่งชี้วันที่ และอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบระบบการเคลื่อนไหว

หัตถศิลป์

การประกอบและการปรับเปลี่ยน

เมื่อระบบการเคลื่อนไหวถูกประกอบเสร็จแล้ว จึงจะมีการใส่หน้าปัด เครื่องหมาย และเข็มนาฬิกา ระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้ในตัวเรือน การใส่เข็มนาฬิกาอาจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูงของช่างฝีมือที่มีประสบการณ์

เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีจะถูกวางซ้อนขนานกันภายในพื้นที่เพียง 2 มม. เท่านั้น และถูกยึดเข้ากับแกนเคลื่อนที่ด้วยแรงเสียดทาน มีเพียงผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนเท่านั้นที่สามารถทำให้แน่ใจได้ว่าเข็มนาฬิกาทั้งหมดที่มีขนาดห่างจากกันเพียง 0.2 มม. ซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการปะทะกันระหว่างที่เข็มเหล่านั้นเดินอยู่

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเข็มนาฬิการะหว่างการประกอบ ช่างฝีมือจะขัดเงาปลายคีมปากคีบของพวกเขาวันละหลายครั้ง นี่คือความพยายามที่สั่งสมมานานในด้านรายละเอียดที่ต้องใช้ความอุตสาหะเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Grand Seiko มีมาตรฐานระดับสูงอย่างเช่นทุกวันนี้

คุณภาพ

การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณ

คุณภาพ

การใช้สวิตช์ควบคุมค่าเพื่อการควบคุมที่เที่ยงตรงในการเคลื่อนไหวของระบบควอตซ์

นขณะที่นาฬิการะบบกลไกมีกลไกสำหรับความเที่ยงตรงที่ปรับให้ละเอียด แต่การควบคุมเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ในนาฬิการะบบควอตซ์ส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของระบบ 9F Quartz ประกอบไปด้วยสวิตช์ควบคุมค่าที่ทำให้สามารถควบคุมความเที่ยงตรงดังกล่าวได้ หากนาฬิกาเดินเร็วหรือช้าเกินไปเพราะสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่น สามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อแก้ไขค่าความแตกต่างนั้นได้ เจ้าของนาฬิกาผู้รู้จักแนวโน้มการทำงานของนาฬิกาแต่ละเรือนของตนเองเป็นอย่างดีตลอดเวลาหลายปีจะสามารถปรับเปลี่ยนค่าความแม่นยำได้อย่างรวดเร็วและใช้นาฬิกาเรือนนั้นต่อไปได้อีกหลายปี

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของระบบ 9F Quartz มีความแม่นยำระดับยอดเยี่ยม ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่มีความจำเป็นต้องรู้ว่านาฬิการะบบนี้มีฟังก์ชันการปรับเช่นนี้ด้วย เพราะนี่คือมาตรฐานระดับสูงของ Grand Seiko

ความเป็นมา

Grand Seiko เริ่มต้นประวัติศาสตร์อันยาวนานในปี ค.ศ. 1960 ด้วยนาฬิการะบบกลไก ในปี ค.ศ. 1988 นาฬิการะบบควอตซ์รุ่นแรกของ Grand Seiko ได้ถือกำเนิดขึ้น พร้อมการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังและมีอัตราความแม่นยำอยู่ที่ ±10 วินาทีต่อปี ในปี ค.ศ. 1993 Grand Seiko บรรลุเป้าหมายมาตรฐานใหม่ของนาฬิการะบบควอตซ์ โดยการเปิดตัวซีรีส์ 9F8 ที่มีคุณลักษณะใหม่ ๆ รวมทั้งกลไกปรับการกระตุกโดยอัตโนมัติ มอเตอร์ควบคุมสองจังหวะ และกลไกการเปลี่ยนวันที่แบบทันที

การเคลื่อนไหวของระบบ 9F ระบบควอตซ์

รุ่น 9F ระบบควอตซ์