> วิธีการใช้งาน > เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรองบอกให้ทราบสถานะของการไขลานนาฬิกา

ก่อนที่จะถอดนาฬิกาออกจากข้อมือให้สังเกตเข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อดูว่านาฬิกามีพลังงานเหลือพอจะเดินจนถึงครั้งต่อไปที่ท่านจะสวมหรือไม่ หากจำเป็นควรไขลานนาฬิกา
(เพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาหยุดเดินควรไขลานนาฬิกาเพื่อเก็บพลังงานเผื่อไว้ให้สามารถเดินได้นานขึ้น)

9S_Power reserve indicator + 9S_Power reserve indicator

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

วิธีอ่านค่าเข็มแสดงพลังงานสำรอง

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

9S_Power reserve indicator-2
9S_Power reserve indicator-3
9S_Power reserve indicator-4

ระดับการไขลานของลานนาฬิกา

ไขลานเต็มที่

ไขลานครึ่งเดียว

ไม่ได้ไขลาน

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้

ประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน)

ประมาณ 36 ชั่วโมง (1.5 วัน)

นาฬิกาหยุดหรืออาจเดินช้าลง

นาฬิกาเรือนนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อไม่ให้มีการไขลานมากเกินไป

เมื่อลานถูกไขเต็มที่แล้วลานนาฬิกาจะหลบเข้าไปด้านในเพื่อปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณ์ดังกล่าวท่านยังสามารถหมุนเม็ดมะยมได้โดยไม่ทำอันตรายต่อนาฬิกาอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการไขลานนาฬิกาเกินความจำเป็น