> ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ

9S85, 9S68, 9S65, 9S27 (รุ่นปกติ)

9S85_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มนาที

 4. วันที่

 5. เม็ดมะยม

9S85 (รุ่นนักดำน้ำ)

9S85D_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มนาที

 4. วันที่

 5. เม็ดมะยม

 6. ขอบหน้าปัดหมุนได้

9S86, 9S66 (รุ่นทั่วไป)

9S86_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็ม 24 ชั่วโมง

 4. เข็มนาที

 5. วันที่

 6. เม็ดมะยม

9S86 (รุ่นที่มีรขอบหน้าปัดหมุนได้)

9S86B_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็ม 24 ชั่วโมง

 4. ขอบหน้าปัดหมุนได้พร้อมตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมง

 5. กรอบด้านนอกของหน้าปัดพร้อมตัวบอกสถานะ 24 ชั่วโมง

 6. เข็มนาที

 7. วันที่

 8. เม็ดมะยม

9S64, 9S61

9S64_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มนาที

 4. เม็ดมะยม

9S63

9S63_Names of the parts
 1. เข็มชั่วโมง

 2. เข็มวินาที

 3. เข็มนาที

 4. เข็มแสดงพลังงานสำรอง

 5. เม็ดมะยม

รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น