> คำแนะนำเกี่ยวกับความเที่ยงตรง

คำแนะนำเกี่ยวกับความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรงในการใช้งานตามปกติของนาฬิการะบบจักรกลจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เช่น สภาพกาขึ้นลานของลานนาฬิกาจากปริมาณการเคลื่อนที่ของแขนลูกค้าต่อวัน, สภาพแวดล้อม, อุณหภูมิและตำแหน่ง (การวางแนวของนาฬิกา) ดังนั้น ความแม่นยำในการใช้งานตามจริงเมื่อลูกค้าใช้นาฬิกาอาจแตกต่างจากค่าตัวเลขของแต่ละรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานของ Grand Seiko

ช่วงเป้าหมายของความเที่ยงตรงในการใช้งานปกติเมื่อลูกค้าใช้นาฬิกาเป็น –1 ถึง +10 วินาที (–1 ถึง +8 วินาทีสำหรับ Cal. 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสำหรับ Cal. 9S27) ต่อวัน

เพื่อตัดสินความถูกต้องในความเที่ยงตรงของการใช้งานปกติ โปรดใช้นาฬิกาไม่ใช่เพียงแค่วันเดียว แต่ยังต้องใช้ไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึง 10 วันภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเพื่อตรวจสอบเวลาการเดินว่าช้าลงหรือเร็วขึ้น หากค่าเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าช่วงเป้าหมาย เราขอแนะนำให้ปรับนาฬิกา (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ มาตรฐาน Grand Seiko)

ใบรับรองตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ที่แนบมาด้วย เป็นการรับรองค่าของชุดกลไกก่อนการประกอบเครื่อง ซึ่งเป็นการวัดภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมไว้ในโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko

หากใบรับรองตรวจสอบมาตรฐานสูญหายหลังจากมีการซ่อมหรือปรับนาฬิกาแล้ว จะไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้อีก