> วิธีการใช้งาน > วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S61)

วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S61)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกาเรือนนี้เป็น แบบขึ้นลานอัตโนมัติ (พร้อมฟังก์ชั่นการไขึ้นลานด้วยตัวเอง)

ลานนาฬิกาสามารถขึ้นลานได้โดยอัตโนมัติจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะที่สวมอยู่บนข้อมือ นอกจากนี้ยังสามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยม

นาฬิกาที่หยุดเดินแล้วสามารถเริ่มเดินได้ใหม่ด้วยการเคลื่อนไหวเมื่อสวมใส่บนข้อมือ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสวมใส่นาฬิกาให้ไขลานจนเพียงพอและตั้งเวลา เมื่อไขลานนาฬิกาหลักให้หมุนเม็ดมะยมไปที่ตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ช้าๆ หากคุณหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 6 นาฬิกา) จะหมุนแบบฟรี

ลานนาฬิกาหลักถูกขึ้นอย่างเพียงพอเมื่อเม็ดมะยมถูกหมุนไปประมาณ 60 ครั้ง เมื่อลานนาฬิกาอยู่ในสถานะไขลานเต็มที่ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลานนาฬิกาหลักขาดถ้ามีการไขลานมากเกินไป ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำลานนาฬิกาหลักขาด แต่อย่างไรก็ตามโปรดหลีกเลี่ยงการไขลานที่มากเกินไป

ขอแนะนำให้คุณสวมใส่นาฬิกาบนข้อมือของคุณมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้มีการขึ้นลานนาฬิกาอย่างเพียงพอ หากมีการขึ้นลานนาฬิกาม่เพียงพอ อาจทำให้มีการเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ หากใช้นาฬิกาโดยไม่ได้สวมบนช้อมือของคุณ ให้ไขลานอย่างเพียงพอโดยหมุนเม็ดมะยมด้วยมือทุกวันตามเวลาที่กําหนด

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม

เนื่องจากระบบกลไกของชุดเฟืองขับ การตั้งเวลาของนาฬิการะบบจักรกลห้ถูกต้องควรตั้งเข็มนาฬิกาย้อนกลับเล็กน้อย แล้วตั้งกลับไปที่เวลาที่ถูกต้อง

การตั้งค่าเวลาและวันที่

  1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน)

  2. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเป็นเวลาที่ต้องการ

    9S64_Set Time-2 + How to set Time(64)-2

    ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  3. ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ตำแหน่งปกติให้สอดคล้องกับสัญญานเวลา นาฬิกาจะเริ่มเดิน