> มาตรฐาน Grand Seiko

มาตรฐาน Grand Seiko

นาฬิกา Grand Seiko ของคุณถูกสร้างขึ้นด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงที่สุด ในส่วนนี้ เราจะกล่าวถึง Grand Seiko Standard ว่ามีความหมายอย่างไรและวิธีการที่นาฬิกาได้รับการทดสอบ

”Grand Seiko Standard” เป็นมาตรฐานแห่งความเที่ยงตรงแม่นยำของเราเอง นาฬิกาของคุณแต่ละเรือนผ่านการทดสอบเฉพาะเรือนและผ่านมาตรฐานนี้แล้ว ตัวเครื่อง Grand Seiko ทั้งหมดได้รับการทดสอบในลักษณะเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีสองมาตรฐาน, มาตรฐานหนึ่งสำหรับนาฬิกา Grand Seiko สำหรับผู้ชายและอีกมาตรฐานหนึ่งสำหรับ Caliber 9S27 ซึ่งใช้ในนาฬิกาสำหรับผู้หญิงของ Grand Seiko นี่เป็นเพราะขนาดของตัวเครื่อง 9S27 ที่เล็กกว่าส่งผลให้มีความแม่นยำในระดับที่แตกต่างกัน

คำอธิบายมาตรฐาน Grand Seiko

การเดินในนาฬิกา Grand Seiko ของคุณได้รับการทดสอบในโรงงานของเราเป็นเวลา 17 วัน ในตำแหน่งที่แตกต่างกันหกตำแหน่งและที่อุณหภูมิแตกต่างกันสามอุณหภูมิ ได้มีการบรรลุถึงหรือเกินมาตรฐานความเที่ยงตรงแม่นยำที่แสดงในหน้า คำอธิบายมาตรฐาน Grand Seiko, พร้อมความเที่ยงตรงที่กำหนดเป็นการเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงต่อวัน (”อัตราเฉลี่ยรายวัน”)

เรากำหนด ”ค่าเป้าหมาย” สำหรับการใช้งานจริง และนี่คือ -1 วินาทีถึง +10 วินาทีต่อวันสำหรับเครื่องทั้งหมดยกเว้น 9S85 และ 9S86 (-1 ถึง +8) และ -5 ถึง +10 สำหรับ 9S27

ในการพิจารณาถึงความเที่ยงตรงของนาฬิกาของคุณกับค่าเหล่านี้ โปรดวัดการเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงในช่วงหนึ่งสัปดาห์จนถึงสิบวัน ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งวันและในสภาวะปกติ

หากอัตราเฉลี่ยรายวันอยู่นอกระดับเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ปรับนาฬิกา การปรับเปลี่ยนจะถูกเรียกเก็บเงินแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลารับประกันหากนาฬิกาอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ด้านล่าง

ความเที่ยงตรงเสียไปเนื่องจากความไม่ระมัดระวังของลูกค้า เช่น ใช้นาฬิกาผิดวิธีหรือนาฬิกาได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็ก

ความเที่ยงตรงเสียไปเพราะการซ่อมโดยบริษัทหรือศูนย์รับซ่อมอื่น

ความเที่ยงตรงเสียไปเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว

เงื่อนไขการรับประกันมีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko

มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko คือมาตรฐานพิเศษที่มีเงื่อนไขแน่นอนยิ่งกว่ามาตรฐาน Grand Seiko สำหรับรุ่นที่ประกอบด้วยตัวเครื่องกลไลซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานนี้ จะพิมพ์คำว่า “SPECIAL” บนหน้าปัด

คำอธิบายมาตรฐาน Grand Seiko

รายการ

หน่วย

มาตรฐาน

เครื่องหมายเลข 9S27

มาตรฐาน
พิเศษ

อัตรารายวันเฉลี่ยในหกตำแหน่ง

วินาที/วัน

−3.0 ~ +5.0

−3.0 ~ +8.0

-2.0 ~ +4.0

ความผันแปรของอัตรารายวันเฉลี่ย

วินาที/วัน

น้อยกว่า 1.8

น้อยกว่า 3.2

น้อยกว่า 1.6

ความผันแปรสูงสุดของอัตรารายวันระหว่างสองอัตรารายวันติดต่อกันในตำแหน่งเดียวกัน

วินาที/วัน

น้อยกว่า 4.0

น้อยกว่า 6.0

น้อยกว่า 3.0

ความแตกต่างระหว่างการวางในแนวนอนกับแนวตั้ง

วินาที/วัน

-6.0 ~ +8.0

-8.0 ~ +10.0

-5.0 ~ +7.0

ความแตกต่างสูงสุดของอัตรารายวันระหว่างอัตรารายวันเฉลี่ยกับอัตราใดๆ

วินาที/วัน

น้อยกว่า 8.0

น้อยกว่า 13.0

น้อยกว่า 7.0

การเปลี่ยนแปลงของอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 8 °C และ 38 °C

วินาที/วัน/องศาเซลเซียส

-0.5 ~ +0.5

-0.6 ~ +0.6

-0.3 ~ +0.3

การเปลี่ยนแปลงของอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 23 °C และ 38 °C

วินาที/วัน/องศาเซลเซียส

-0.5 ~ +0.5

-0.6 ~ +0.6

-0.3 ~ +0.3

อัตราเริ่มต้นใหม่

วินาที/วัน

-5.0 ~ +5.0

-6.0 ~ +6.0

4.0

จำนวนตำแหน่งที่ตรวจสอบ

6 ตำแหน่ง

สภาวะอุณหภูมิในการตรวจสอบ

8, 23, 38 องศาเซลเซียส

ระยะเวลาที่ทำการทดสอบ

17 วัน

คำอธิบายศัพท์เฉพาะในมาตรฐาน Grand Seiko

รายการ

ความหมาย

ตำแหน่งตรวจสอบ

มีการกำหนดทิศทางห้าแบบตามมาตรฐานสากล ISO3159 เพื่อดำเนินการทดสอบแบบต่าง ๆ ของการบอกเวลา นอกจากนั้นในการตรวจสอบ GS, เพิ่มเติมโดยการถอดนาฬิกาข้อมือออก แล้ววางไว้ในสถานะการวางแนวหกทิศทาง ด้วยสถานะที่มีตำแหน่ง 12 นาฬิกาตั้งขึ้น (หงายหน้าปัดขึ้น, คว่ำหน้าปัดลง,12 นาฬิกาตั้งขึ้น, 3 นาฬิกาตั้งขึ้น, 6 นาฬิกาตั้งขึ้น, และ 9 นาฬิกาตั้งขึ้น)

อัตรารายวันเฉลี่ยในหกตำแหน่ง

ค่าเฉลี่ยของจำนวน 12 อัตรารายวันที่วัดในตำแหน่งที่แตกต่างกันหกตำแหน่งตามลำดับเป็นเวลาสองวัน นี่เป็นค่าเป้าหมายที่แสดงถึงการเดินช้าลง/เร็วขึ้นต่อวันของนาฬิกา อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องตัดสินถึงประสิทธิภาพความเที่ยงตรงแม่นยำที่แท้จริงด้วยการพิจารณารายการอื่น ๆ ประกอบด้วย

ความผันแปรของอัตรารายวันเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยของอัตรารายวันทั้งหมดหกรูปแบบระหว่างวันแรกและวันที่สองเมื่อวัดในตำแหน่งที่แตกต่างกันหกตำแหน่งสำหรับสองวันต่อวัน ที่จะบ่งบอกระดับที่ความเที่ยงตรงรายวันคงที่ในแต่ละตำแหน่ง

อัตรารายวันสูงสุดระหว่างสองอัตรารายวันติดต่อกันในตำแหน่งเดียวกัน

ค่าสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงอัตรารายวันทั้งหมดหกรูปแบบระหว่างวันแรกและวันที่สองเมื่อวัดในตำแหน่งที่แตกต่างกันหกตำแหน่งสำหรับสองวันต่อวัน ซึ่งจะแสดงระดับที่ความเที่ยงตรงต่อวันที่เปลี่ยนแปลงได้สูงสุดตามตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราระหว่างตำแหน่งในแนวนอนและแนวตั้ง

จะบอกถึงการเดินช้าลง/เร็วขึ้นในสองตำแหน่งที่นาฬิกาถูกใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างอัตรารายงันเฉลี่ยเป็นเวลาสองวันเมื่อวางนาฬิกาในตำแหน่ง หงายหน้าปัดนาฬิกาขึ้นและอัตราเฉลี่ยรายวันเป็นเวลาสองวันเมื่อวางนาฬิกาในตำแหน่ง 6 นาฬิกาตั้งขึ้น

ความแตกต่างสูงสุดของอัตรารายวันระหว่างอัตรารายวันเฉลี่ยกับอัตราใดๆ

ค่าความแตกต่างสูงสุดระหว่างอัตรารายวันเป็นเวลา 12 วันในระยะเริ่มต้นทดสอบและอัตราเฉลี่ยรายวัน ที่จะแสดงระดับที่อัตรารายวันแตกต่างกันไปตามลักษณะของการวางนาฬิกา

การเปลี่ยนแปลงของอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 8 °C และ 38 °C

การเปลี่ยนแปลงในอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 38 °C และ 8 °C ในตำแหน่งเดียวกัน (ตำแหน่งหงายหน้าปัดนาฬิกาขึ้น) ซึ่งบ่งบอกถึงการเดินช้าลง/เร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ (สถานะถอดออกจากข้อมือ) ที่ใช้นาฬิกา

การเปลี่ยนแปลงของอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 23 °C และ 38 °C

การเปลี่ยนแปลงในอัตรารายวันต่อ 1 °C ระหว่าง 38 °C และ 23 °C ในตำแหน่งเดียวกัน (ตำแหน่งหงายหน้าปัดนาฬิกาขึ้น) ซึ่งบ่งบอกถึงการเดินช้าลง/เร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ (สถานะที่สวมใส้ที่ข้อมือ) ที่ใช้นาฬิกา

อัตราเริ่มต้นใหม่

ค่าที่ได้จากการลบอัตรารายวันเฉลี่ยของสองวันแรกจากอัตรารายวันของวันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ที่จะบ่งบอกระดับที่อัตรารายวันคงที่หลังจากการใช้งานสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดไว้