> วิธีการใช้งาน > วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกาเรือนนี้เป็น แบบขึ้นลานอัตโนมัติ (พร้อมฟังก์ชั่นการไขึ้นลานด้วยตัวเอง)

ลานนาฬิกาสามารถขึ้นลานได้โดยอัตโนมัติจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนในขณะที่สวมอยู่บนข้อมือ นอกจากนี้ยังสามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยม

นาฬิกาที่หยุดเดินแล้วสามารถเริ่มเดินได้ใหม่ด้วยการเคลื่อนไหวของแขนเมื่อสวมใส่บนข้อมือ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสวมใส่นาฬิกาให้ไขลานจนเพียงพอและตั้งเวลาและวันที่ เมื่อขึ้นลานนาฬิกาให้หมุนเม็ดมะยมไปที่ตำแหน่งปกติตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) ช้าๆ หากคุณหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง6 นาฬิกา) จะหมุนแบบฟรี

เมื่อลานนาฬิกาหลักจะมีอย่างเพียงพอเมื่อเม็ดมะยมถูกหมุนไปประมาณ 45 ครั้งสำหรับ Cal. 9S85, 60 ครั้งสำหรับ Cal. 9S68 และ 9S65, และ 30 ครั้งสำหรับ Cal. 9S27 เมื่อลานนาฬิกาอยู่ในสถานะไขลานเต็มที่ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลานนาฬิกาหลักขาดถ้ามีการไขลานมากเกินไป ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำลานนาฬิกาหลักขาด แต่อย่างไรก็ตามโปรดหลีกเลี่ยงการไขลานที่มากเกินไป

ขอแนะนำให้คุณสวมใส่นาฬิกาบนข้อมือของคุณมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้มีการขึ้นลานนาฬิกาอย่างเพียงพอ หากมีการขึ้นลานนาฬิกาม่เพียงพอ อาจทำให้มีการเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ หากใช้นาฬิกาโดยไม่ได้สวมบนช้อมือของคุณ ให้ไขลานอย่างเพียงพอโดยหมุนเม็ดมะยมด้วยมือทุกวันตามเวลาที่กําหนด

ข้อควรระวัง

อย่าตั้งวันที่ระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง 1:00 น. (ระหว่าง 23:00 น. ถึง 1:00 น. สำหรับ Cal. 9S27)

หากตั้งวันที่ในช่วงระยะเวลานี้ วันที่อาจไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อถึงวันถัดไปหรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย

เนื่องจากระบบกลไกของชุดเฟืองขับ การตั้งเวลาของนาฬิการะบบจักรกลห้ถูกต้องควรตั้งเข็มนาฬิกาย้อนกลับเล็กน้อย แล้วตั้งกลับไปที่เวลาที่ถูกต้อง

การตั้งค่าเวลาและวันที่

นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นแสดงวันที่ วันที่จะเปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมงในเวลาประมาณเที่ยงคืน

ดังนั้นถ้าเวลา a.m./p.m. ตั้งค่าไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนที่เวลาประมาณ 12:00 น.

 1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่หนึ่ง

 2. 9S85_Set Time-1 + How to set Time(85)-1

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  (ถ้านาฬิกาประกอบด้วยเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูยสกรูให้คลายสกรูของเม็ดมะยมก่อนดึงออก)

 3. สามารถตั้งวันที่ได้โดยหมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา)

 4. ก่อนอื่นให้หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งวันที่ก่อนหน้าปรากฏขึ้น

  [ตัวอย่าง]

  ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่ ”6” ให้ตั้งไปที่วันที่ ”5” โดยหมุนเม็ดมะยมตามทิศเข็มนาฬิกา

 5. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน)

 6. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ไปทาง 6 นาฬิกา) เพื่อหมุนเข็มตามเข็มนาฬิกาจนได้วันที่ต้องการ เมื่อวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เวลาจะเป็น a.m. หมุนเม็ดมะยมเพิ่มเติมเพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน

 7. ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ตำแหน่งปกติเพื่อให้นาฬิกาเริ่มเดิน

 8. 9S85_Set Time-2 + How to set Time(85)-2

  ตำแหน่งปกติ

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม

การปรับวันที่ตอนสิ้นเดือน

เป็ นสิ่งจำเป็ นที่ตอ้ งปรับวันที่หลังจากเดือนกุมภาพันธ ์ (ซึ่งมี 28 วัน มี 29 วันในปี อธิกวาร) และในเดือนที่มี 30 วัน

[ตัวอย่าง]

เพื่อปรับวันที่ในช่วงก่อนเที่ยงวันแรกของเดือนที่ต่อจากเดือนที่มี 30 วัน

9S85_Set Time-1 + How to set Time(85)-1

ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

ในวันที่หนึ่ง ”31” จะปรากฏขึ้น ดึงเม็ดมะยมออกที่จังหวะที่หนึ่ง หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง 12 นาฬิกา) เพื่อตั้งค่าวันที่เป็น ”1” และดันเม็ดมะยมกลับสู่ตำแหน่งปกติ

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม