> รายละเอียด (กลไก)

รายละเอียด (กลไก)

หมายเลขเครื่อง

9S86, 9S85

ลักษณะทั่วไป

เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที, วันที่

ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S86

เข็ม 24 ชั่วโมง ฟังก์ชั่นการปรับความแตกต่างของเวลามีความสัมพันธ์กับการแสดงผลวัน

การแกว่ง

36,000 ต่อชั่วโมง (10 ต่อวินาที)

ช้า/เร็ว (มาตรฐาน Grand Seiko)

อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +5 วินาที

เร็ว/ช้า (มาตรฐานพิเศษ Grand Seiko)

อัตรารายวันเฉลี่ย*: -2 ถึง +4 วินาที

ระบบขับเคลื่อน

แบบขึ้นลานอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชั่นการไขลานด้วยตัวเอง

การสำรองพลังงาน

สำหรับ 55 ชั่วโมง หรือมากกว่า *จากภาวะที่ไขลานนาฬิกาเต็มที่

ทับทิม

37 เม็ด

หมายเลขเครื่อง

9S66, 9S68, 9S65, 9S61, 9S64, 9S63

ลักษณะทั่วไป

เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที

ลักษณะพิเศษของหมายเลขเครื่อง 9S66, 68, 65

วันที่

ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S66

เข็ม 24 ชั่วโมง

ลักษณะพิเศษเฉพาะหมายเลขเครื่อง 9S63

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

การแกว่ง

28,800 ต่อชั่วโมง (8 ต่อวินาที)

เร็ว/ช้า

อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +5 วินาที

ระบบขับเคลื่อน

9S66, 9S68, 9S65, 9S61: แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ

9S64, 9S63: ไขลานด้วยมือ

การสำรองพลังงาน

เป็นเวลา 72 ชั่วโมงขึ้นไป* จากสถานะของลานนาฬิกาหลักที่ได้รับการขึ้นลานอย่างเพียงพอ

ทับทิม

9S66, 9S68, 9S65: 35 เม็ด

9S63, 9S61: 33 เม็ด

9S64: 24 เม็ด

หมายเลขเครื่อง

9S27

ลักษณะทั่วไป

เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที, วันที่

การแกว่ง

28,800 ต่อชั่วโมง (8 ต่อวินาที)

เร็ว/ช้า

อัตรารายวันเฉลี่ย*: -3 ถึง +8 วินาที

ระบบขับเคลื่อน

แบบไขลานอัตโนมัติมีฟังก์ชั่นไขลานด้วยมือ

การสำรองพลังงาน

เป็นเวลา 50 ชั่วโมงขึ้นไป *จากสถานะของลานนาฬิกาหลักที่ได้รับการขึ้นลานอย่างเพียงพอ

ทับทิม

35 เม็ด

อัตรารายวันเฉลี่ย*:

คือค่าเฉลี่ยของอัตรารายวันในสภาวะก่อนนำกลไกประกอบในตัวเรือน ซึ่งวัดค่าจาก 6 ตำแหน่งตามที่กำหนด ภายใต้สภาวะแวดล้อมควบคุมเป็นเวลา 17 วัน

คำเตือน: ความเที่ยงตรงอาจเกินช่วงที่กล่าวไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้ (เช่น ใช้ในเวลาปกติ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และสภาวะการไขลาน) ดังนั้นความเที่ยงตรงปกติเมื่อมีการใช้จริงมีค่าเป้าหมาย ที่ระบุคือ -1 ถึง +10 วินาที (-1 ถึง +8 วินาทีสำหรับเครื่องหมายเลข 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสำหรับเครื่องหมายเลข 9S27) ต่อวัน.

รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์