> มาตรฐาน Grand Seiko > ใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko

ใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko

ใบรับรองนี้มาพร้อมกับนาฬิกาของคุณ โดยจะแสดงให้เห็นถึงค่าความแม่นยำที่ได้จากการเดินของนาฬิกา กอนที่นาฬิกาจะถูกบรรจุเข้าในตัวเรือนและการเดินนั้นตรงตามมาตรฐาน Grand Seiko Standard การทดสอบความเที่ยงตรงแม่นยำดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมแบบเทียมในโรงงานของเรา ใบรับรองแสดงหมายเลขตัวเครื่อง, หมายเลขเฉพาะของการเดินและหมายเลขของตัวเรือน

ความเที่ยงตรงในการใช้งานตามปกติของนาฬิกาในระบบจักรกลจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เช่น สภาพการขึ้นลานของลานนาฬิกาจากปริมาณการเคลื่อนที่ของแขนลูกค้าต่อวัน, สภาพแวดล้อม, อุณหภูมิและตำแหน่ง (การวางแนวของนาฬิกา) ดังนั้น ความแม่นยำในการใช้งานตามจริงเมื่อลูกค้าใช้นาฬิกาอาจแตกต่างจากค่าตัวเลขของแต่ละรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานของ Grand Seiko

ข้อควรระวัง

ใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน Grand Seiko ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
ในกรณีที่เกิดการสูญหาย และไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หลังจากการซ่อมหรือปรับเครื่อง