> มาตรฐาน Grand Seiko > ข้อควรระวังสำหรับความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกล

ข้อควรระวังสำหรับความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกล

นาฬิการะบบจักรกลมีกลไกที่เคลื่อนไหวได้โดยพลังงานที่สร้างขึ้นเมื่อลานนาฬิกาคลายออกและชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กจะทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมความเที่ยงตรงแม่นยำ ชิ้นส่วนโลหะที่เปราะบางของนาฬิการะบบจักรกลจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่น อุณหภูมิ, แรงโน้มถ่วงและแรงกระแทก นอกจากนี้เงื่อนไขการใช้งานเช่น เวลาในการใช้งานปกติและสถานะการไขลานของลานนาฬิกาหลักจะมีผลต่อการเดินช้าลง/เร็วขึ้นของนาฬิกา

 1. ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกล คือ ”อัตรารายวันเฉลี่ย”

 2. ความเที่ยงตรงของนาฬิกาควอทซ์ระบุเป็นรายเดือนหรือรายปีเช่นอัตรารายเดือน± 15 วินาทีหรืออัตรารายปี± 10 วินาที ซึ่งบ่งบอกระดับความแตกต่างโดยรวมของความแม่นยำเมื่อใช้นาฬิกาควอทซ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี

  ในทางตรงกันข้าม ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลมักจะถูกระบุว่าเป็น ”อัตรารายวันเฉลี่ย”

  ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละวัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสภาพการใช้งานที่หลากหลายและโดยปกติมักไม่ค่อยเสถียร ดังนั้น การที่จะตัดสินว่าความเที่ยงตรงเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ได้โดยการตรวจสอบค่าเฉลี่ยในกรณีที่ใช้งานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวัน แต่ไม่ใช่เพียงหนึ่งวัน

  ความเที่ยงตรงในการใช้งานปกติของนาฬิกาไขลาน Grand Seiko ควรอยู่ระหว่าง –1 วินาที/วัน ถึง+10 วินาที (–1 ถึง +8 วินาทีสำหรับ Cal. 9S86 และ 9S85, –5 ถึง +10 วินาทีสำหรับ Cal. 9S27) /วัน จะถูกกำหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย หากค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กล่าวถึงข้างต้นในสภาพการใช้งานปกติเมื่อใช้นาฬิกาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวัน เราขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยน

  โปรดทราบว่าชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานอาจไม่ได้รับการปรับให้ถูกต้องตามที่คุณต้องการ สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ บริการหลังการขาย

 3. ปัจจัยที่ที่มีผลต่อความเที่ยงตรง -1: จำนวนที่ไขลานนาฬิกา

 4. ในการใช้งานนาฬิการะบบจักรกลห้มีความเที่ยงตรงที่ดีกว่านั้น จะต้องจัดหาพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ในสภาวะที่ลานนาฬิกาด้รับการขึ้นลานเต็มที่ ความเที่ยงตรงจะมีความเสถียร อย่างไรก็ตามเมื่อลานนาฬิกานั้นคลายตัวลงจะให้พลังงานที่อ่อนลง การควบคุมความแม่นยำของชิ้นส่วนจะมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากภายนอกและความเที่ยงตรงจะไม่เสถียร

  ในการใช้งานนาฬิการะบบจักรกลที่มีความเที่ยงตรงคงที่ ขอแนะนำให้ใช้ในสภาพที่ลานนาฬิกามีการขึ้นลานอย่างเพียงพอ

 5. ปัจจัยที่ที่มีผลต่อความเที่ยงตรง -2: อิทธิพลของอุณหภูมิ

 6. ชิ้นส่วนนาฬิการะบบจักรกลเป็นโลหะซึ่งมีการยืดตัวและหดตัวเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและมีผลต่อความเที่ยงตรง โดยปกติภายใต้อุณหภูมิสูงมักจะเดินช้าลง และภายใต้อุณหภูมิต่ำก็มีแนวโน้มที่จะเดินเร็วขึ้น

 7. ปัจจัยที่ที่มีผลต่อความเที่ยงตรง -3: ความแตกต่างของตำแหน่ง (ลักษณะการวางนาฬิกา)

 8. ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลนั้นได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยเช่นกัน เช่น การเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงจะแตกต่างกันเมื่อวางนาฬิกาในแนวนอนและเมื่อวางในแนวตั้งในตำแหน่ง12 นาฬิกา

  เมื่อไม่ได้สวมใส่นาฬิกาบนข้อมือ ความไม่เที่ยงตรงขณะที่สวมใส่สามารถชดเชยได้พอสมควรตามตำแหน่ง ลองวางไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับนาฬิกาของคุณ