> บทนำ -เกี่ยวกับนาฬิการะบบจักรกล-

บทนำ -เกี่ยวกับนาฬิการะบบจักรกล-

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่คุณเลือกซื้อนาฬิการะบบจักรกล Grand Seiko

 

ถือนาฬิกาด้วยความนุ่มนวล

 

เสียงอาจถูกเรียกได้ว่าเป็นคริสตัลแห่งจิตวิญญาณและทักษะของช่างฝีมือ

ที่บรรจงประกอบทีละชิ้นส่วนด้วยมือ
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้ชีวิตแก่นาฬิการะบบจักรกล
ซึ่งพิสูจน์ได้จากเสียงเดินของนาฬิกา
หากจะกล่าวถึงความเที่ยงตรงแล้ว
นาฬิการะบบจักรกลไม่อาจเปรียบเทียบได้กับ
นาฬิกาควอตซ์อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลนั้น
เกิดจากสองมือมนุษย์

 

เมื่อพูดถึงความเที่ยงตรง นาฬิการะบบจักรกลนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกับนาฬิกาควอทซ์ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบจักรกลนั้นจะเป็นไปตามน้ำมือของมนุษย์

อันเปี่ยมด้วยจิตวิญญานและความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือ

 

นาฬิการะบบจักรกลอันซับซ้อนและอ่อนไหว
และมีสัมผัสของมนัษย์นั้น
เราปรารถนาให้ทุกท่านทราบถึง
เสน่ห์ของนาฬิการะบบจักรกลซึ่งไม่มีขอบเขต

เราได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเป็นหลัก
ปรารถนาว่าทุกท่านจะมีช่วงเวลาที่ดีกับ
นาฬิกา Grand Seiko ของท่านตราบนานเท่านาน