> วิธีการใช้งาน > วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S64, 9S63)

วิธีการใช้งาน (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S64, 9S63)

วิธีการขึ้นลานนาฬิกา

นาฬิกานี้เป็นแบบไขลานด้วยมือ

เพื่อให้ลานถูกไขจนเต็มที่ ให้ดูตามตารางข้างล่างนี้;

กรณีมีการไขลานทุกวัน

หมุนเม็ดมะยมประมาณ 20 รอบ ลานจะถูกไขเต็ม

กรณีไม่ได้ไขลานมานานกว่า 3 วัน

หมุนเม็ดมะยมประมาณ 60 รอบ ลานจะถูกไขเต็ม

สำหรับรุ่นที่มีเครื่องหมายเลข 9S63 ให้ดูที่เข็มแสดงพลังงานสำรองเพื่อตรวจสอบสถานะของการไขลานนาฬิกา (ระดับพลังงานที่เหลืออยู่)

เข็มแสดงพลังงานสำรอง

ในกรณีที่ลานนาฬิกาเต็มนาฬิกาจะเดินต่อไปได้อีกประมาณ 72 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

หากมีการขึ้นลานนาฬิกาหลักไม่เพียงพอ อาจทำให้มีการเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ เพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงสูง เราขอแนะนำให้ลานนาฬิกาหลักมีการขึ้นลานอย่างเต็มที่วันละครั้งตามเวลาที่กำหนด

โดยทั่วไปแล้ว เม็ดมะยมของนาฬิกาไขลานแบบแมนนวลจะไม่สามารถหมุนไปได้อีกเมื่อมีการขึ้นลานเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เม็ดมะยมของ Cal. 9S64 และ 9S63 สามารถหมุนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้หลังจากที่นาฬิกาขึ้นลานเต็มแล้ว หากคุณหมุนเม็ดมะยมอย่างต่อเนื่องนั่นจะไม่ส่งผลต่อการขึ้นลาน, แต่นาฬิกาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ขึ้นลานได้แน่นกว่าและไม่ทำให้นาฬิกาเสียหาย อย่างไรก็ตาม, โปรดระวังอย่าขึ้นลานจนมากเกินไป

เมื่อจะใช้งานนาฬิกาจากสภาวะที่มีการหยุดเดินเพื่อจากไมได้ไขลาน จะยังไม่เดินในทันทีแม้ว่าจะได้รับการขึ้นลานด้วยการหมุนเม็ดมะยม เนื่องจากคุณสมบัติของนาฬิกาไขลานที่แรงบิด (แรง) ของลาานนาฬิกาหลักยังคงต่ำอยู่เมื่อเริ่มขึ้นลาน เข็มวินาทีจะเริ่มเดินเมื่อลานนาฬิกาหลักถูกขึ้นจนถึงระดับแรงบิดที่กำหนด ในขณะที่นาฬิกาสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยการใช้แรงเขย่าเพื่อหมุนเฟืองล้อสมดุล

9S64_Set Time-1.1 + How to set Time(64)-1.1

อย่าดึงเม็ดมะยมออก
(ถ้านาฬิกาประกอบด้วยเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู ให้คลายสกรูของเม็ดมะยม)

9S64_Set Time-1.2 + How to set Time(64)-1.2

หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาช้าๆ (ตามทิศ 12 นาฬิกา) เพื่อไขลานนาฬิกา

ข้อควรระวัง

สำหรับรุ่นที่เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู อย่าลืมหมุนสกรูของเม็ดมะยมและล็อคเข้าที่เดิม

วิธีการตั้งค่าเวลาและวันที่

 1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน)

 2. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเป็นเวลาที่ต้องการ

  9S64_Set Time-2 + How to set Time(64)-2

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่หนึ่ง

 3. ดันเม็ดมะยมกลับไปที่ตำแหน่งปกติให้สอดคล้องกับสัญญานเวลา นาฬิกาจะเริ่มเดิน

รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น (สำหรับเครื่องหมายเลข 9S63)

เพื่อการจัดการกลไกของ 9S63 อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อท่านจะตั้งเวลา

 1. ดึงเม็ดมะยมออกไปที่จังหวะที่สองเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (เข็มวินาทีหยุดเดิน)

 2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา (ทิศทาง6 นาฬิกา) และหยุดเมื่อเข็มนาทีอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของทางระหว่างนาทีที่คุณต้องการตั้งค่าและนาทีถัดไป

 3. 9S63_Set Time-2
 4. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา (ทิศทาง12 นาฬิกา) เพื่อย้อนกลับเข็มนาทีเป็นเวลาที่ต้องการ

 5. 9S63_Set Time-3
 6. ค่อย ๆ ดันเม็ดมะยมกลับเข้าไปในตำแหน่งปกติ