วิธีใช้งาน

ตรวจสอบด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาของคุณเพื่อหารหัส Caliber ที่สลักไว้ และอ่านคู่มือการใช้งานที่สอดคล้องกับรหัส Caliber ของนาฬิกาของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักทางด้านซ้ายของเครื่องหมายยัติภังค์
จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่อดูเอกสารเหล่านี้ คลิกขวาเพื่อดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader หากคุณพบปัญหาในการดูไฟล์ ให้คลิกขวาที่ลิงก์เอกสารคู่มือการใช้งานของคุณ (สำหรับ Mac ให้กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) เลือก “Save link as” แล้วบันทึกไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้
การเคลื่อนไหว
9S25
9S61
9S64
9S65
9S66
9S68
9S85
9S86
9F61
9F62
9F82
9F83
9F86
9R15
9R16
9R65
9R66
9R84
9R86
9R96