The 25th anniversary of the 9S mechanical calibers

25 years of innovation and evolution

ในปี ค.ศ. 1998 เราได้เห็นการเปิดตัวเจเนอเรชั่นใหม่ของกลไกจักรกลนาฬิกา แกรนด์ ไซโก (Grand Seiko) คาลิเบอร์ต่างๆ โดยผ่านการออกแบบและผลิตขึ้นทั้งหมดภายในโรงงานของตนเอง ที่กลไก คาลิเบอร์ 9เอส ซีรีส์ (9S series calibers) ชุดแรกๆ นั้นเปี่ยมด้วยนวัตกรรมทั้งในแง่ของออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน กลไกเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ซึ่งมาตรฐานแห่งแกรนด์ ไซโก (Grand Seiko Standard) ใหม่ที่ยกระดับสูงขึ้น และมอบเป็นดั่งเวทีตลอด 25 ปีที่ผ่านมาให้กับการรังสรรค์กลไกจักรกลอันเที่ยงตรงสูงซีรีส์ใหม่ๆ ทั้งหมดเช่นกัน

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ 9เอส ซีรีส์ แกรนด์ ไซโก เชิญคุณร่วมสำรวจถึงแนวคิด เทคโนโลยี และงานออกแบบต่างๆ ที่เป็นดั่งหัวใจของกลไกอันน่าทึ่งเหล่านี้ ด้วยซีรีส์บทความทั้ง 25 บทความที่จะเปิดตัวตลอดปีนี้ กับการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของ 9เอส ซีรีส์ ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของหนึ่งในกลไกจักรกลอันประณีตสูงสุดเท่าที่เคยสร้างสรรค์มา

More