Chapter 5

ทำไมไมโครเมตรจึงมีความสำคัญ

ในนาฬิกาจักรกลนั้น พลังงานที่อยู่ในสปริงลานจะส่งผ่านชุดเกียร์ไปสู่ระบบปล่อยจักร ซึ่งการส่งพลังงานอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพไปยังจักรกลอกนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของนาฬิกา นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคาลิเบอร์ 9S ในปัจจุบัน จึงใช้เทคโนโลยี ไมโคร อิเล็กทรอ เมคานิคัล ซิสเต็มส (MEMS : เมมส) ในการผลิตจักรเอสเคป และพัลเลท ฟอร์ค อันเป็น 2 องค์ประกอบสำคัญของระบบปล่อยจักร เทคโนโลยี MEMS ช่วยให้ส่วนประกอบเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นด้วยความแม่นยำสูงยิ่งด้วยความคลาดเคลื่อนระดับไมโครเมตร หรือ 1/1,000 ของมิลลิเมตร ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีนี้ยังมอบความเป็นไปได้ในการทำสเกเลตันกับชิ้นส่วนเหล่านี้เพื่อลดน้ำหนักลง ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ประสิทธิภาพระดับสูงสุดในการส่งผ่านพลังงาน ความสามารถของ MEMS ทำให้สร้างรูปทรงที่มีความซับซ้อนได้ และยังสามารถทำให้ฟันแต่ละซี่ของจักรเอสเคปมีลักษณะเป็นขั้นอยู่ที่ส่วนปลายซึ่งช่วยกักเก็บน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้ได้อันเป็นการช่วยเพิ่มความทนทานให้กับระบบปล่อยจักร

เทคโนโลยี MEMS ของ Grand Seiko ซึ่งพัฒนาขึ้นแบบอินเฮาส์เองทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า นาฬิกาจักรกล 9S ทุกเรือน จะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน แกรนด์ ไซโก สแตนดาร์ด และมอบการบอกเวลาอันแสนแม่นยำได้เป็นเวลานานหลายปี แม้ไมโครเมตร จะเป็นขนาดที่เล็กมาก แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง