บทที่ 3

การสร้างและการปรับตั้งสายใยจักรกรอกที่สมบูรณ์แบบ

นาฬิกาจักรกล Grand Seiko บางรุ่นมีส่วนประกอบมากกว่า 300 ชิ้น แต่ไม่มีชิ้นส่วนใดที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความแม่นยำมากไปกว่าสายใยจักรกลอก

สายใยจักรกลอกของ Grand Seiko นั้น ถูกสร้างขึ้นจาก SPRON (สพรอน) โลหะผสมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ มีความละเอียดกว่าเส้นผมของมนุษย์ ถูกขดเป็นวงอย่างหนาแน่นและแม่นยำจนระยะห่างระหว่างวงแหวนอาจน้อยเพียง 1 ใน 10 มิลลิเมตร

สายใยจักรกลอกสำหรับกลไก 9S ของนาฬิกาจักรกล Grand Seiko ทุกชิ้น ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงสุด

จากนั้น สายใยจะถูกปรับตั้งด้วยมือโดยเหล่าช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญแห่งสตูดิโอชิสุกุอิชิ ของ Grand Seiko ซึ่งมีทักษะสูงมาก ทำให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 1 ใน 100 มิลลิเมตรเท่านั้น ในการทำงาน พวกเขาจะปรับตั้งสายใยจักรกลอกทีละชิ้นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จนกว่าจะได้รูปแบบคล้ายระลอกคลื่นที่สมบูรณ์แบบเมื่อทำการหมุนจักรกลอก จากนั้น สายใยจักรกลอกและจักรกลอก จึงพร้อมที่จะนำไปประกอบเข้ากับกลไกนาฬิกา และเตรียมเข้าสู่การทดสอบอันเข้มงวดด้วยการทดลองการทำงานเป็นเวลา 17 วัน ตามมาตรฐานของ Grand Seiko