ตอนที่ 19

ความน่าทึ่งของดุลยภาพอันละเอียดอ่อนระหว่าง ขนาด ประสิทธิภาพ และพลังงาน

ตระกูลคาลิเบอร์ 9S มิได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะนาฬิกาสำหรับบุรุษเท่านั้น เพราะคาลิเบอร์ 9S25 ที่ผลิตขึ้นในปี 2018 และคาลิเบอร์ 9S27 ที่สร้างขึ้นในปี 2019 มีเป้าประสงค์ในการมอบความสมดุลโดยสมบูรณ์แก่ขนาด ความแม่นยำ และพลังงานสำรอง เพื่อให้สามารถสร้างนาฬิกาสตรีที่ถึงพร้อมทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพ อันเป็นสิ่งที่ลูกค้า Grand Seiko ปรารถนา ขึ้นมาได้

คาลิเบอร์ 9S27 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20.0 มม. และหนาเพียง 4.49 มม. ซึ่งเป็นขนาดราวหนึ่งในสามของกลไก 9S คาลิเบอร์อื่น ๆ ทั้งหมด แต่คาลิเบอร์นี้ก็ยังให้อัตราความแม่นยำได้ถึง +8 ถึง -3 วินาทีต่อวัน และให้พลังงานสำรองที่น่าประทับใจถึง 50 ชั่วโมง การจะได้มาซึ่งความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความแม่นยำ พลังงานสำรอง และขนาด สำหรับกลไกทั้งสอง จำเป็นต้องทำการออกแบบส่วนประกอบหลักขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น ขบวนเฟืองถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ส่วนพัลเลทฟอร์ก และจักรเอสเคปรูปกลีบดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี MEMS (เมมส)

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ คอลเลกชั่นนาฬิกาสตรีของ Grand Seiko ที่ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับเดียวกับความงดงาม และด้วยตัวเรือนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 มม.หรือเล็กกว่านั้น นาฬิกาเหล่านี้จึงสวมใส่ได้ง่ายบนข้อมือทุกขนาด และมอบความสุขในขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างดี