Grand Seiko เรื่องราวสู่อนาคต 10 เรื่อง

ประวัติศาสตร์แห่งความอุตสาหะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการก้าวสู่เวทีโลกเริ่มต้นจากการถือกำเนิดของ Grand Seiko ในปี ค.ศ. 1960
นี่คือเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้น การถักทออดีตเข้ากับปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคต

เรื่องที่ 7

สองวัฒนธรรมแห่งชินชูและอิวาเตะโอบกอดและเติมเต็มซึ่งกันและกัน

รอชมเรื่องราวทั้ง 10 เรื่องของ Grand Seiko ได้ เราจะอัปโหลดเรื่องราวทันทีที่มี