ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเซอร์วิส เซ็นเตอร์ในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัส "โควิด-19"

ภายในเซอร์วิส เซ็นเตอร์มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

จาก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19
บริษัทไซโก (ประเทศไทย) ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการทำการของศูนย์บริการดังนี้

- เซอร์วิส เซ็นเตอร์ : สาขาเพชรบุรี 35 >>เปิดทำการเวลา 10.00 น. - 15.00 น.
- เซอร์วิส เซ็นเตอร์ : สาขาเกษร วิลเลจ >>ปิดให้บริการชั่วคราวและจะเปิดดำเนินการอีกครั้งตามประกาศของศูนย์การค้า

บริษัทฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สามารถติดต่อสอบข้อมูลการให้บริการได้ที่ +66-2-255-1245-50

ด้วยความเคารพ

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด