แกลเลอรี่

  • แกลเลอรี่ภาพยนตร์
  • แกลเลอรี่โฆษณา

นี่คือ Grand Seiko - 9S Mechanical

ในฐานะผู้ผลิตตัวจริง Grand Seiko ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ร่วมกับงานหัตถศิลป์อันกว้างขวาง เพื่อยกระดับศาสตร์แห่งศิลป์ของการประกอบนาฬิกาให้สูงที่สุด ภาพยนตร์นี้จะแนะนำให้รู้จักกับการผลิต 9S ของ Grand Seiko และ Shizuku-Ishi Watch Studio ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตนาฬิการะบบกลไกของ Grand Seiko

นี่คือ Grand Seiko – 9R Spring Drive

Spring Drive คือการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานแรงบิดขั้นสูงของนาฬิการะบบกลไกเข้ากับระบบการควบคุมด้วยวงจรเบ็ดเสร็จ (IC) ที่มีความเที่ยงตรงสูงของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ Shinshu Watch Studio ขับเคลื่อนแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่เบื้องหลังนาฬิกา Spring Drive ที่แสนพิเศษของ Seiko

Grand Seiko – ปรัชญาแห่งกาลเวลา (พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

Grand Seiko รักษาไว้ซึ่งงานศิลป์และจิตวิญญาณแห่งการประกอบนาฬิกามายาวนานกว่า 100 ปี และยึดมั่นในแก่นแท้ของปรัชญาญี่ปุ่น

Grand Seiko TVCF – เวอร์ชัน 30 วินาที

Grand Seiko งานทำมือแบบพิถีพิถันเพื่อผู้ที่นิยมความสมบูรณ์แบบ
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1960 Grand Seiko เป็นผู้ที่แตกต่างทั้งในด้านดีไซน์ คุณลักษณะ การจัดจำหน่าย และการนำเสนอ